Zabıta Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

İbrahim Kaya

Zabıta Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1967 yılında Tunceli’de doğdu. Askerlik görevinden sonra Kumburgaz Belediyesinde Zabıta Memuru olarak meslek hayatına başladı. Zabıta Memuru görevindeyken, AÖF Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2004-2009 yılları arasında Kumburgaz Belediyesi’nde Zabıta Komiseri kadrosu ile Zabıta Amirliği’ne vekâlet eden Kaya, belde belediyelerinin İlçe Belediyesine bağlanması ile Büyükçekmece Belediyesinde çalışmaya devam etti. 2010 yılında Meslekte Yükselme sınavını kazanarak Zabıta Amiri Kadrosuna atandı. 2012 yılından itibaren Zabıta Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Planlı, etkin, verimli ve şeffaf çalışma anlayışıyla, insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, Zabıta – Halk diyaloğunu en üst seviyede kullanarak, ilçe halkının memnuniyetini sağlamak.

 

Vizyon

 

Yasalara dayalı görev, yetki ve sorumluluk anlayışı ile etik değerlere bağlı kalarak, ilçemiz halkının yaşam kalitesini, huzurunu ve mutluluğunu sürekli arttırmak.

 

Zabıta Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Ruhsatsız faaliyette bulunan iş yerlerine tespit zaptı düzenlemek, 2005/9207 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik gereği; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden, birimimize intikal eden ruhsat evraklarının takibini, intacını yapmak, ruhsat almayanları faaliyetten men etmek,
 • Cadde, sokak, meydan ve geçitlerde seyyar satıcı faaliyetlerine mani olmak,
 • Müdürlüğümüze gelen şikâyet ve talepleri ekip otoları ve motorize ekipler ile hızlı bir şekilde değerlendirip gereğini yapmak,
 • Müdürlüğümüze gelen evrakları gecikmeye mahal vermeden takibinin ve gereğinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Yıl içerisinde  Belediyemiz  tarafından düzenlenen etkinliklerde alan güvenliğini sağlamak ve diğer birimlere yardımcı olmak,
 • 5259 sayılı yasayla değişik 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanununa  göre  denetim yapmak ve  bu kanun gereği genel kolluktan Belediyemize gönderilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkındaki evrakların gereğini yapmak  ve  sonuçlandırmak,
 • 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin zararlarının önlenmesi hakkındaki kanuna istinaden ilgili kurumlar ile birlikte denetim yapmak,
 • 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre idari yaptırım tutanağı tanzim etmek ve  mülki  amirliğe karar alınmak üzere göndermek,
 • İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne,  Fen İşleri Müdürlüğüne 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince yıkımlarda saha güvenliği için yeteri kadar Zabıta ekibi ile refakat etmek,
 • 775 sayılı Gece Kondu Kanunu gereğince ilgili birimlere koordineli bir şekilde yıkımları gerçekleştirmek,
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde denetim ve kontroller yapmak, emir ve yasaklara uymayanlara idari yaptırım karar tutanağı tanzim etmek,
 • 5278 sayılı yasanın 49.maddesiyle değişik,1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununun 283.maddesi doğrultusunda işyerlerini denetlemek, kurallara uymayanlara 5278 sayılı kanunun 66.maddesiyle değişik 1608 sayılı yasanın 1.maddesine göre idari yaptırım tutanağı düzenlemek, karar alınmak üzere Encümene havale etmek,
 • Belediyemizin diğer müdürlükleri ile koordineli çalışarak görevlerine yardımcı olmak,
 • 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

İdareye İlişkin Bilgiler

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.