Park ve Bahçeler Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Alper Aydın

Park ve Bahçeler Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. 2002-2004 tarihleri arasında İnşaat sektöründe Şantiye Şefliği görevlerinde bulundu. 2004 yılında Büyükçekmece Belediyesinde mühendis olarak göreve başladı. Fen İşleri ve İmar Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde bulundu. Halen 2018 yılında atanmış olduğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Güler yüzlü, katılımcı, insana, doğaya ve tüm canlılara saygılı, bir yönetim anlayışıyla park ve bahçe hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sunarak fonksiyonel yaşam mekânları oluşturmak, Büyükçekmece ilçesini yemyeşil bir dünya kentine dönüştürmek.

 

Vizyon

 

Daha güzel, yeşil ve yaşanabilir bir Büyükçekmece için; sürdürülebilir sağlıklı bir çevre oluşturabilmek adına bilimsel veriler ışığında teknolojik gelişmeleri takip ederek çağdaş kent yapısının oluşturulmasına katkı sağlamak.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • İlçe sınırları dâhilinde kişi basına düşen yeşil alan miktarının standart seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları, ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek,
 • Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak,
 • Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
 • Parkların temizliğini yapmak,
 • Bölgedeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmesi hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşı rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını, yapmak,
 • Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,
 • Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbikini yapmak,
 • Gerek vatandaş, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,
 • Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (Aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,
 • İş yerlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlayacak tedbirler almak veya aldırmak,
 • Park, bahçe, refüj vb. alanlarda çiçeklendirme çalışmalarını yapmak,
 • Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim vb. isleri yapmak,
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek,
 • Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurularak çalışma yapmak,
 • Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile havuz ve sulama sistemlerini onarım islerinin yanı sıra; okul, cami ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmaktır.

İdareye İlişkin Bilgiler

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.