Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Mehmet Evren Koçak

Ruhsat ve Denetim Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1987 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde doğdu. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden, mezun oldu. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında Büyükçekmece Belediyesinde Makine Mühendisi olarak göreve başladı. 2012-2019 yılları arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde raportör görevinde bulundu. Halen 2019 yılında atanmış olduğu Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Hemşehrilerimizin sağlığı açısından işyerlerinin, gerekli hijyen ve ekipmanlarının, bakımlı, nitelikli, güvenli olmasını sağlamak, kurumsal kültürü benimsemiş, etik ilkelere bağlı, bütüncül hizmet politikasına sahip müdürlük olmak.

 

Vizyon

 

Toplum sağlığı ve çevrenin korunmasında işyeri faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik hizmetler gerçekleştirmek.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve Belediye sınırları içinde bulunan sıhhi işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrı sıhhi işyerlerini ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuat doğrultusunda ruhsatlandırmak ve denetlenmek,
 • Müdürlük ücret tarifesini hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmak,
 • Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı harç ve ücretlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,
 • Ruhsat verilen işyerlerinin devredilmesi/yenilenmesi halinde devir/yenileme işlemlerini yapmak ve ilgili adına yeni ruhsat düzenlemek,
 • Faaliyeti uygun görülmeyen işyerlerini Başkanlık Oluru ile iptal etmek ve faaliyetten men kararı almak,
 • Nargile sunumu ve alkollü içecek satan/sunan işyerleri için ilgili mevzuatlara uygun olması durumunda belge düzenlemek ve belge ücreti tahakkukunu yapmak,
 • Ruhsat talebinde bulunan işyerlerinin yangın önlemleri yönünden incelenmesini için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Önlem Amirliği ile koordineli çalışmak,
 • Büyükşehir Belediyesince yapılan yeni düzenlemelere göre işyerlerinin cadde, sokak ve kapı numarasını mevcut ruhsatlara işlemek,
 • Vatandaş şikâyetlerini Müdürlük mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek gerekli işlemleri yapmak ve sonucu hakkında ilgililerine bilgi vermek,
 • Stratejik Plan ve Performans programını hazırlamak,
 • Plan ve Performans hedefleri doğrultusunda Müdürlük bütçesini hazırlamak.

İdareye İlişkin Bilgiler

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.