Bilgi İşlem Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Başak Kılıç

Bilgi İşlem Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1979 Yılında Erzurum’da doğdu, Ön lisans eğitimini Bilgisayar Programlama, Lisans eğitimini Kültür Üniversitesi Matematik Bilgisayar Bölümünü bitirip Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında Bitirme tezi yazmıştır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Büyükçekmece Belediyesinin kamusal faaliyetleri ile idari ve yönetişim işlevleri için gerekli bilişim hizmetlerini ve bu hizmetler ile ilgili destek ve eğitim hizmetlerini etkin, verimli ve sürekli olarak sağlamaktır.

 

Vizyon

 

Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst seviyede faydalanarak, kamusal hizmetleri sağlamada en güncel teknolojileri sunmaktır.

 

Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Belediyede mevcut olan birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,
 • Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak,
 • Bilişim sistemleriyle ilgili gerekli altyapı data ve diğer network planlaması ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 • Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,
 • İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumalar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak,
 • Belediyenin internet web sitesini kurarak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde İnternet ortamına taşımak, vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak,
 • Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının, tüm bilgisayar  ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve  yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde ise satın almak,
 • Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım,  onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak,
 • Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek veya düzenlettirmek,
 • Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
 • Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,
 • Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
 • Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,
 • Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak, bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek,
 • Fotokopi ve yazıcıların bakımını yapmak, yerinde destek vermek,
 • Gerekli yazılımları üretmek ve teknik desteğini sağlamak,
 • Personel kontrol sistemlerinin kurulumu ve bakımını yapmak veya yaptırmak.

 

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.