Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Emre Dayan

Kentsel Dönüşüm Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

2008 yılında Büyükçekmece Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden derece ile mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü ve İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü çift anadal programından onur öğrencisi olarak mezun oldu. 2015 yılında Büyükçekmece Belediyesinde Mimar-İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 2015-2018 yılları arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kentsel dönüşüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi görevinde, ayrıca mimari ve statik raportörlük-bölge mühendisliği-yapı denetim sistemi sorumluluğu görevlerinde, 2018-2019 yılları arasında imar barışı bürosu sorumlusu görevinde, 2019-2024 yılları arasında ise Kentsel Dönüşüm Şefliği görevinde bulundu. Bu süreçte katılmış olduğu çeşitli çalışmalar etkinlikler ve görevlerin yanında 15-17 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasında Komisyon Üyesi görevinde bulundu. Halihazırda 2024 yılında atanmış olduğu Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevini yürütmektedir. İngilizce bilmektedir. Evlidir.

Misyon


Sürdürülebilir çevre ile uyumlu, hayat kalitesi yüksek, yapı ve fiziki mekân ölçeğinde kaliteli yerleşim yerleri oluşturarak geleceği tasarlamak, aktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek rasyonel çözümlerle, Büyükçekmece halkının sorunlarını çözen  şeffaf bir Müdürlük olmak.

 

 

Vizyon

 

Yaşanabilir Çevre, Afetlere Hazır Kimlikli, Akıllı ve marka şehir oluşturmak.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

  • Mimari proje veya tadilat projelerini; 3194 sayılı İmar Kanunu, Meri İmar Yönetmeliği, ilgili diğer kanun ve yönetmelikler ile imar durumu ve planları çerçevesinde incelemek, inşaat yapı ruhsatlarını düzenlemek,
  • İnşaatların ilgili mevzuat yönünden projesine ve ruhsatına uygunluğunu denetlemek projesine ve ruhsata aykırılığı tespit edilen inşaatlar hakkında yapı tatil tutanağı düzenlemek,
  • Yapı Denetim Yasasına tabi olan yapı ruhsatlarıyla ilgili, YDK sisteminde yapıya ilişkin bilgi formu güncelleme işlemleri ve verilen yapı ruhsatı bilgi girişlerini gerçekleştirmek, temel üstü seviyesine gelen inşaatların kontrollerini ve temel üstü vizelerini yapmak,
  • Kat irtifakı müracaatlarında, ilgili gerekli işlemleri yapmak. Ruhsat süreleri geçen inşaatların, yönetmeliğe uygun ruhsat yenileme işlemlerini yapmak,
  • Bina inşaat harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek.
  • Avan Proje onayı gereken yerlerde onay işlemlerini yapmak,
  • Makine-Elektrik tesisatı projelerinin kontrolünü iskân aşamasında ise muayenesini yapmak, ısı yalıtım projesinin kontrol ve muayene işlemleri ile asansör ruhsatı ve periyodik muayene işlemlerini yapmak,
  • Mevcut yapı stokunun depreme karşı güvenli hale getirilmesi bakımından güçlendirme ve onarım gerektirecek binaları tespit etmek, ilgililerine durumu tebliğ ederek gerekli güvenlik önlemlerini almak, metruk yapıların tespiti ve yıkımıyla ilgili işlemleri yapmak,
  • İnşaat yapı ruhsatına uygun olarak inşaatı tamamlanmış yapılara Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlemek,  iskân harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,
  • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.