Sivil Savunma Uzmanlığı
src IE için ve alt etiketi buraya

Cengiz Topel Yaylacı

Sivil Savunma Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1964 yılında Kastamonu'da doğdu. 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. 2012-2015 yılları arasında Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ''Türkiye'de Afet Yönetimi ve Yerel Yönetimlerin Afet Yönetim Sistemindeki Rolü'' konusunda Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1988 yılında Büyükçekmece'nin ilçe olmasıyla birlikte İlçe Kaymakamlığı'nın kuruluş çalışmalarında bulunarak Sivil Savunma Müdürlüğü'nün kuruluşunu tamamlamış ve 1991 yılında Kurucu Müdür olarak atanmıştır. 2011 yılına kadar İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2011 yılında Büyükçekmece Belediyesi'ne naklen geçiş yaparak Sivil Savunma Müdürü görevine başlamıştır. Halen 2011 yılında atanmış olduğu Sivil Savunma Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Afetlerin gerekli tedbirler alındığında önlenebilir ve zararlarını en aza indirilebilir nitelikte olduğu bilinciyle afet kültürünü yerleştirmek ve bu doğrultuda yerel politikalar geliştirerek kurum içi ve kurum dışı eğitimler yoluyla bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

Vizyon

 

Afet ve acil durumlara karşı dirençli bir Büyükçekmece.

 

Sivil Savunma Uzmanlığı Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Büyükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve güncellemek,
 • Tahliyeye ilişkin planlamayı koordine etmek,
 • Sivil Savunma Servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
 • Afet, Sivil Savunma ve Acil Durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin tedarik ve teminini Belediye içerisindeki ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yaptırmak,
 • Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve belediye başkanını bilgilendirmek,
 • Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek,
 • Görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Büyükçekmece Belediyesi ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı, İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerinin Büyükçekmece Belediyesindeki uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
 • Afet, Sivil Savunma, Acil Durum, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehdit ve tehlikeler, Koruyucu Güvenlik ve ilk yardım konularında belediye personeli ve ilçedeki diğer kurum ve kuruluşlara eğitim vermek,
 • Seferberlik ve savaş hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
 • Koruyucu güvenlik ve yangın tedbirleri ile ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı adına hizmetin takip ve denetimini yapmak.

İdareye İlişkin Bilgiler

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.