Özel Kalem Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Mesut Özkaracalar

Özel Kalem Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1970 yılında Sivas’ta doğdu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Özel sektördeki çalışmalarının ardından Merzifon Belediyesi’nde Daire Müdürü olarak çalışmaya başlayıp, 2018 yılından beri de Büyükçekmece Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Misyon


Belediye Başkanımızın hizmet ve görevlerini yerine getirmesinde gerekli alt yapıyı hazırlayıp programları en verimli şekilde düzenlemek. İç paydaş ve dış paydaşlarımız ile koordinasyon sağlamak.

 

Vizyon


“Mutluluk Şehri Büyükçekmece” mizde insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler sunan, görevlerini eksiksiz yerine getiren sorumluluk sahibi bir birim olmak.

 

Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Belediye etkinliklerinin duyurulmasını sağlamak,
 • Belediye Başkanı'mızın çeşitli konularda ki görüş ve açıklamalarının haber haline getirilerek yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak,
 • Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek, Belediye tarafından düzenlenecek törenleri organize etmek, bayram, kutlama ve anma programlarını hazırlamak,
 • Belediye Başkanı'mızın katılacağı yurt içi ve yurt dışı gezilerle ilgili iletişim, seyahat ve toplantı organizasyon hizmetlerini yürütmek,
 • Başkanlık makamının günlük ve haftalık çalışma programını hazırlamak,
 • Başkanlık makamına gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajların Başkan'a ulaştırılmasını ve Başkan'ın talimatları doğrultusunda cevap verilmesini sağlamak,
 • Başkanlık makamının görüşmelerini planlamak ve toplantılarını organize etmek,
 • Başkanlık makamına gelen görüşme taleplerini Başkan'a iletmek, Başkanlık makamına gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek Başkan'a iletmek ve Başkan'ın talimatı doğrultusunda çözüm yolları aranmasını sağlamak,
 • Başkanlık makamının talimatlarını ilgili birimlere ve yöneticilere iletmek,
 • Başkanlık makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,
 • Başkanlık makamı ile belediye birimleri arasında iş ve bilgi akışını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan temasları Başkanlık adına yapmak,
 • Gelen davetiyeleri ve ilimiz genelindeki resmi protokol faaliyetlerini izleyerek Başkan'ın veya vekilinin katılımını sağlamak,
 • Belediye Başkanı'mıza gelen e-postaları takip etmek ve cevaplamak,
 • Müdürlüğün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
 • Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,
 • Müdürlüğünün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak,
 • Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
 • Birimine gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak,
 • Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Başkan' a bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,
 • Belediye Başkanı'mızın vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
 • Belediye Başkanı'mızın telefon görüşmelerine aracılık etmek,  Müdürlüğe gelen APS, kargo, belge, zarf, davetiye vb. teslim almak, Protokol listelerini güncellemek, Bayramlarda ve özel günlerde Belediye Başkanı'mız adına tebrik mesajlarını göndermek.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.