Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Ümit Aslan

Araştırma ve Geliştirme Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1982 yılında Bilecik ili Gölpazarı ilçesinde doğdu. 2002 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 2006 yılında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği/Makine Mühendisliği bölümünden Jandarma Subayı olarak mezun oldu. 2006-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2017-2021 yılları arasında Acıbadem Sağlık Grubu’nda İş Geliştirme ve Proje Müdürlüğü görevinde bulundu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir. Şubat 2021 yılında Büyükçekmece Belediyesi Ar-Ge Müdür vekili olarak atandı. Tübitak ve yurt dışı proje yarışmalarından ödülleri bulunan Caner DENİZLİ İngilizce ve başlangıç seviyesi Rusça bilmektedir.

Misyon


Ulusal ve uluslararası alanda meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durum olayına müdahale edebilecek, proaktif ve etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak, afet zararlarını azaltıcı inovatif projeler geliştirmek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilçe halkını afetlere hazırlamak ve bu amaca yönelik çalışan tüm paydaşlar ile koordinasyon içinde çalışmak.

 

Vizyon


Ulusal ve uluslararası alanda yapılacak projeler ve arge çalışmaları ile afetlere dirençli bir kent oluşturmak.

 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü nün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak, hizmet ve faaliyet kalitesinin arttırılması için gerekli projeler veya uygulama modelleri geliştirmek,
 • Hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin arttırılması için gerekenlerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Belediyenin hizmet verdiği alanlarda uygulamaya dönük projeler hazırlamak,
 • İlçenin ve yaşayan insanların gelişimine yönelik projeler hazırlamak,
 • AR-GE projelerinin geliştirilmesine, AB Çerçeve programları başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası fonlara ulaşımı sağlamak,
 • AR-GE için, tespit edilen problemlerin çözümü ve iyileştirilmesine yönelik olarak ilgili birimlerle ortak araştırma yapılmasını sağlamak, gerektiğinde yerli ve yabancı uzmanlardan destek almak,
 • AR-GE fikirlerini projelendirmek, destek başvurularını hazırlamak ve destek alan projelerin yürütülmesine katkı sağlamak,
 • Büyükçekmece Belediyesi görev, sorumluluk ve yetki alanlarına giren konularda, yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hizmetler ve projeler yürütmek üzere destek proje programları üretmek,
 • Hibe, fon, ortak hizmet ve destek projeleri başvuru formlarını ve sözleşme taslaklarını Belediyemizin yükümlülükleri açısından incelemek,
 • Dünya Bankası, Avrupa Birliği Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar ile İstanbul Kalkınma Ajansı, Türk Ulusal Ajansı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye Teknolojiyi Geliştirme Vakfı, Elçilikler, Tubitak, İpa, İpard, İşkur, Kosgeb ve sivil toplum kuruluşları gibi İlçe için hibe fon desteği sağlayabilecek tüm kurum, kuruluşların hibe takiplerini yapmak,
 • Ulusal ve uluslar arası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin etmek,
 • Gerektiğinde AR-GE ve inovasyon merkezi kurmak,
 • Proje faaliyetlerinin öngörü ve planlamalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Projelerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Projelerin doğru bir biçimde tamamlanmasını sağlamak,
 • Çalışılan AR-GE konuları üzerinde oluşabilecek problemleri çözmek,
 • Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak,
 • Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli konularda eğitim alınmasını sağlamak,
 • Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
 • Birim personel hareketlerini (izin, görevlendirme vb.)planlamak, denetlemek,
 • Müdürlük bütçesini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
 • Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği ile diğer mevzuat yükümlülükleri çerçevesinde çalışmalar yapmak,
 • Belediyenin hizmet ve süreç envanterleri ile dijital ortamda sundukları hizmetlere yönelik envanterlerin oluşturulması ve güncel tutulması için çalışmaları koordine etmek,
 • Belediye hizmetlerinde dijital teknoloji destekli yenilikçi teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmaları yürütmek,
 • Açık veri stratejileri geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Büyük veri ve gelişmiş analiz çözümlerinin analitiği, güvenliği ve mahremiyeti çalışmalarını yürütmek,
 • Dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak,
 • Öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Başkanca verilen diğer görevleri yapmak.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.