Temizlik İşleri Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Hasan Ertürk

Temizlik İşleri Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1983 yılında Ankara’da doğdu. 2006 yılında Erciyes üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden, mezun oldu. 2006 yılında Büyükçekmece Belediyesinde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Halen 2019 yılında atanmış olduğu Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Temiz ve sağlıklı bir Büyükçekmece için, bilgi ve teknolojik imkanlardan yararlanarak, vatandaşlarımızın kentsel refah seviyesinin arttırılmasına katkı sağlamak.

 

Vizyon

 

“Önemli olan sevgi toplamak, çöpleri toplamak kolay’’ sloganımızdan yola çıkarak, hemşehrilerimize  yenilikçi ve kaliteli temizlik hizmeti sunmak

 

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/g maddesinde belirtildiği üzere; katı atıkların toplanması, taşınması ile ilgili bütün hizmetleri vermek,
 • Belediyemiz sınırları dâhilinde evsel atıkların toplanarak katı atık aktarma istasyonlarına naklini sağlamak,
 • İlçedeki meydan, cadde, sokak, kaldırım dâhil tüm alanların süpürülerek temiz tutulmasını sağlamak, ayrıca kış mevsiminde karla mücadele çalışmaları yapmak,
 • Semt pazarlarının temizlenmesi ve yıkama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Yol Süpürme araçlarının program dâhilinde bulvar ve caddelere girmelerini sağlamak,
 • Ana arter ve ana arter niteliği taşıyan sokaklara çöp konteyneri yerleştirmek,
 • Çöp konteynerlerinin tamir ve bakım ile yıkama işlemlerini yapmak, gerektiğinde dezenfekte etmek,
 • İlçe sınırları dâhilinde uygun yerlere çöp kutusu ve izmarit kutusu yerleştirmek,
 • Kurban kesim yerlerinin temizliğini yapmak ve dezenfekte etmek,
 • Sahil kenarında oluşan atıkları temizleyerek halkın kullanımına hazır hale getirmek,
 • İnşaat atığı, moloz ve dal atıklarının program dâhilinde toplanmasını sağlamak,
 • Atık durumda olan koltuk, kanepe, yatak vb. eşyaların randevu sistemi ile program dâhilinde toplanmasını sağlamak,
 • İlçe sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) eğitim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak,
 • İhale dosyalarının hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,
 • Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak,
 • Resmi yazı ve vatandaş dilekçelerini yasal süreler içerisinde cevaplandırmak ve gereğini yapmak, ayrıca vatandaşın telefonla, e-mail yolu ile ve bizzat müdürlüğe müracaatları halinde haklı taleplerini yerine getirmek,
 • Görevle ilgili her türlü iç/ dış yazışmaları yapmak,
 • Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.