Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Seçkin Ergün

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1987 yılında Tokat ili Zile ilçesinde doğdu. 2009 yılında Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009-2012 yılları arasında özel sektörde görev yaptı. 2012 yılında Büyükçekmece Belediyesinde Çevre Mühendisi olarak görevine başladı. 2017-2024 yılları arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. 2024 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak atanmıştır.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda Büyükçekmece Halkına hizmet vermek, toplumu çevre konularında bilinçlendirmek ve insan odaklı, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır.

 

Vizyon

 

Yaşanılabilir bir çevre için, çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile birlikte yaşam kalitesinin yükseltildiği, çevresel kaynakların akılcı yönetimi için çalışan öncü bir birim olmaktır.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

  • İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak, aldırmak ve uygulamalarının denetimini yapmak,
  • Katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, katı atıkları değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere yapılan çalışmaları denetlemek,
  • Çevre bilincinin gelişmesi ve yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme amaçlı afiş, broşür ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak,
  • Çalışma konuları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek,
  • Kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
  • Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek,
  • Gayrisıhhî müesseselerin ruhsatlandırılmasında görüş bildirmek,
  • Görev alanıyla ilgili olarak yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.