Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Abdülhamit Pehlivan

Çevre Kontrol ve Koruma Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1990 yılında Büyükçekmece’de doğdu. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi (Konya Teknik Üniversitesi) Çevre Mühendisliği bölümünden, 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2014-2019 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans dersleri aldı. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programında eğitimine devam etmektedir. 2012 yılında Büyükçekmece Belediyesinde Çevre Mühendisi olarak görevine başladı. İngilizce bilmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon

 

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda Büyükçekmece Halkına hizmetvermek, toplumu çevre konularında bilinçlendirmek ve insan odaklı, katılımcı biryönetim anlayışıyla, kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır.

 

Vizyon

 

Yaşanılabilir bir çevre için, çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile birlikte yaşam kalitesinin yükseltildiği, çevresel kaynakların akılcı yönetimi için çalışan öncü bir birim olmaktır.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

  • İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak, aldırmak ve uygulamalarının denetimini yapmak,
  • Katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, katı atıkları değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere yapılan çalışmaları denetlemek,
  • Çevre bilincinin gelişmesi ve yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme amaçlı afiş, broşür ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak,
  • Çalışma konuları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek,
  • Kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
  • Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek,
  • Gayrisıhhî müesseselerin ruhsatlandırılmasında görüş bildirmek,
  • Görev alanıyla ilgili olarak yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.