Fen İşleri Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Hakan Yılmaz

Fen İşleri Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1988 yılında Samsun ili Çarşamba ilçesinde doğdu. 2012 yılında Yıldız Teknik üniversitesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli bölümünden mezun oldu. 2012-2020 yılları arasında Özel Sektörde Şantiye Şefliği ve Proje Müdürlüğü görevinde bulundu. 2020 yılında Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış. 2024 yılında Fen İşleri Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Misyon

 

Büyükçekmece ilçesinin sosyal yaşamında çok önemli yer tutan üst ve alt yapıların, planlanması ve uygulanması, ayrıca, diğer kamu kuruluşlarınca yapılması planlanan işlerin takibini, koordinesini sağlamak, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, şeffaf, insan odaklı ve katılımcı hizmetler sunmaktır.

 

Vizyon


Çağdaş, estetik, modern yapılaşma ve hizmet anlayışı ile, halkımızın isteklerini göz önünde tutarak, sorunları teknolojik gelişmeler ışığında hızla çözümleyen bir müdürlük olmak.

 

 

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Belediye sınırları içerisinde, yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yollar yapmak ve mevcut yolları onarmak, her durumda yolları ulaşıma açık tutmak, yeni yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltları onarmak,
 • Fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.) ile ilgili işleri yapmak,
 • Kentin işlevsel ve mimari aydınlatılmasıyla ilgili olarak; kentsel aydınlatmada kent kimliği üretmek, kente ait bir gece imgesi yaratarak hem gece turizmini oluşturmak hem de kentin gece de yaşamasını sağlamak,
 • Dikkat çeken yerlerin daha iyi algılanmasını sağlamak, tarihi ve mimari mirası göstermek, konut alanlarında konfor sağlamak,  kenti geceleri de yaşanılır hale getirmek ve kentin değerlerini ortaya çıkarmak maksadıyla her türlü çalışmayı yapmak,
 • Kentin altyapı ve yatırımlarını onaylanan planlara uygun olarak yapmak,
 • İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin park ve bahçe, oyun ve spor alanları vb. şekilde toplumun ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarını planlamak, yeni parklar oluşturmak ve eski parkların bakım ve revizyonunu yapmak,
 • İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ıslahı için gerekli çalışmaları yapmak,
 • İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzleri kaldırmak, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yolları ve alt yapıları imar planına uygun hale getirmek,
 • Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek, uygun olanların ruhsatlarını vermek,
 • Altyapı çalışmalarında diğer ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
 • Belediye tarafından yaptırılan yapım işlerinin kontrolörlüğünü yapmak,
 • İlgili mevzuat gereği ilçe hudutları dâhilinde altyapı hasar bedellerini tahakkuk ettirmek ve tahsili için ilgili birime göndermek,
 • Ana arterler, cadde ve kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak yol ve sürüş güvenliği oluşturarak sinyalizasyon şebekeleri tesis etmek/ettirmek,
 • Trafik emniyeti için yatay-düşey trafik işaretlerini yapmak ve/veya yaptırmak, trafik akışını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak, gerekli teknik alt yapı çalışmaları yapmak.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.