Basın ve Yayın Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Yılmaz Özdamar

Basın ve Yayın Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1964 yılında İstanbul'da doğdu.1981 yılında İstanbul Büyükçekmece Lisesi Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.1987 yılında Büyükçekmece Belediyesinde İcra Memuru kadrosu ile Yazı İşleri Müdürlüğü emrinde göreve başladı.1992 yılında Personel Şefliğinin kurulmasıyla Personel Şefi olarak görevlendirildi.Daha sonra 1994 yılında Yazı İşleri Müdür Vekilliğine getirildi.1999-2004 Yılları arasında Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu yasal kimliğe kavuşan Bahçeşehir Belediyesinin kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarını yürütmek üzere geçici süre ile kurucu memur olarak görev yapmıştır.Yazı İşleri Müdür olarak görevlendirilmiş olup halen bu görevi yürütmektedir.

Misyon

 

Şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle Büyükçekmece'nin gelişimine katkı sağlayan projeleri kamuoyuyla paylaşarak, ilçemizin marka değerini ulusal ve uluslararası düzeyde yükseltmek.

 

Vizyon

 

Büyükçekmece'nin gelişimini ve başarılarını şeffaf, doğru ve etkili bir şekilde kamuoyuyla paylaşarak, toplumun bilgilendirilmesine ve katılımcılığına öncülük eden, yenilikçi ve güvenilir bir iletişim merkezi olmaktır.

 

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyeleriyle ilgili olarak radyo ve televizyonlarla basında ve internet sitelerinde çıkan haber ve yazıları takip etmek ve kayıt altına almak, kesik haline getirilerek Başkana, Meclis Üyelerine ve başkan yardımcıları ile birim müdürlerine ulaştırılmak ve kupür ve kayıtları arşivlemek,
 • Başkanın basın toplantılarını organize etmek, Başkan ile basın kuruluşları ve basın mensupları arasında iletişimi sağlamak,
 • Belediye ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek fotoğraf ve kamera ile görüntülemek ve bunları arşivlemek,
 • Belediye ile ilgili çalışmaların tanıtımı maksadıyla basın mensuplarını davet etmek ve halkın bilgilendirilmesi için basın bültenleri hazırlamak, basın kuruluşlarına faks geçmek ve e-posta göndermek, belediye hizmetlerini tanıtıcı afiş ve broşür hazırlamak,
 • Basında çıkan yanlış, hatalı ve eksik haberlerin tespiti ile ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri almak ve basın kuruluşlarına tekzip metni göndermek,
 • Belediye hizmetlerinin ve faaliyetlerinin ilçe halkına duyurmak için yaptırılan ses düzeni, anons, afiş, pankart, gazete ilanı gibi araç ve gereçlerin hazırlanmasında, organizatörlük yapmak, Belediye ile ilgili görülen kitap, dergi, kaset ve CD’lerin basımı ve yayımlanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili yerlere dağıtımını yapmak,
 • Basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşmede gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde belediye başkanının günlük programlarının yerel ve ulusal basına bildirilmesini sağlamak, Belediye başkanının ve başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın-yayın organlarına duyurulması sağlamak,
 • Belediye hizmetlerinin, tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Basın bültenlerinin hazırlanması, belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (gazete, radyo, televizyon, dergi, vb) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta ve cep mesajı yoluyla ilgililere ulaştırılmasını sağlamak, çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret, vb) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak arşivlenmesini sağlamak
 • Basın mensupları ile yürütülecek bilgi akışının sürekliliğini sağlamak
 • Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve başkanın halkı bilgilendirici düzeydeki toplantılarını organize etmek
 • Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek, çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar, vb. ile belediye yönetiminin katılımıyla belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek
 • Film, video, vb. konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve birimlerin faydalanmasını sağlamak,
 • Belediye sınırları içerisinde düzenlenen çeşitli şenliklerle ilgili gerekli çalışmaları organize ederek etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak,
 • Belediye tarafından yapılan ve resmi açılışı yapılacak yerlerin gerekli tanıtım çalışmalarının yatırımlarını yapmak ve ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlamak,
 • Başkanca verilen diğer görevleri yapmak,
 • Alt birimlerin görev dağılımı Müdürün önerisi üzerine Başkan tarafından belirlenir.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.