Hukuk İşleri Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Songül Dursun Çelik

Hukuk İşleri Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1986 yılında Gaziantep/İslahiye'de doğdu. 2009 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılından 2014 yılına kadar serbest avukat olarak faaliyet gösterdi. 2014 yılında Büyükçekmece Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdür Vekili olarak göreve başladı. Halen 2014 yılında atanmış olduğu Hukuk İşleri Müdür Vekili görevini yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.

Misyon

 

Kurumumuz adına, adli ve idari mercilerdeki ilgili her türlü uyuşmazlığın değişen yasal düzenlemeler ışığında hukuki takibini yapmak, Belediyemiz bünyesindeki diğer birimlerle koordineli çalışarak yasal düzenlemeler çerçevesinde kaliteli hizmet sunmaktadır.

 

Vizyon

 

Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yasalara uygun, şeffaf ve kamu yararını gözeterek iş ve İşlemleri en hızlı şekilde yürütmek, Belediyemiz hizmetlerinin yasal altlığını oluşturmaktır.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

  • Davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde belediyeyi temsil ile, Belediye Başkanın’ın vekili sıfatıyla belediye hak ve menfaatlerinin korunması için tüm iş ve işlemleri yapmak, dava açmak, açılan davalar ile icra müdürlüğü dosyalarını takip etmek,
  • Açılmış veya açılacak olan davalarla ilgili olarak belediye birimlerinden bilgi ve belgeleri toplamak, iş bu bilgi ve belgeler ışığında sav ve savunmalar hazırlamak, tüm yargı yerlerince verilen kararları ilgili birimlere göndermek,
  • Davadan feragate, sulh veya uygulanması amacıyla kabule, duruşmaya gitmeme şeklinde davanın düşürülmesi yoluna gidilmesi veya temyizden vazgeçilmesi ancak Belediye Başkanı’nın yazılı talimatı ile mümkün olup bu talimatlar doğrultusunda hareket etmek,
  • Belediye tüzel kişiliğine gönderilen veya tüzel kişilikçe gönderilecek olan ihtarnameler ile ilgili birimce düzenlenen ihbarnameleri hukuki yönden inceleyerek görüş belirtmek,
  • Başkanlık Makamının kanunlara uygun verdiği talimatları yerine getirmek,
  • Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak,
  • Başkanlık Makamı, belediye müdürlüklerinin ve belediyeye bağlı müesseslerin uygulamada karşılaştıkları sorunlar hakkında müdürlüklerce Başkanlık onaylı talep edilmesi halindeki hukuki görüş vermek.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.