Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Gözde Göçmen Öztürk

Tarımsal Hizmetler Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2002 yılında Trakya Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Halen Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansına eğitimine devam etmektedir. 2011-2019 yılları arasında Silivri Belediyesi’nde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü görevini sürdürmüş olup, 2019 yılında Büyükçekmece Belediyesi’nde Tarımsal Hizmetler Şefi olarak göreve başlamıştır. 2020 Temmuz ayından itibaren Tarımsal Hizmetler Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Misyon


Sürdürülebilir tarım ilkeleri kapsamında, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, yerel ölçekte tarımsal politikalar geliştirmek, her türlü yeni bilgi ve teknolojiyi uygulayarak araştırmalar yapmak.

 

Vizyon


İnsan sağlığı ve çevre odaklı, yerel kaynakların etkin kullanımını sağlayan kent tarımının geliştirilmesinde model bir belediye olmak.

 

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • 6360 sayılı Yasa ile mahalleye dönüşen köylerimize tarım ve hayvancılık alanında 5393 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde destek sağlamak.
 • Kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde ekonominin geliştirilmesi ve iş imkânlarının arttırılması, insan kaynaklarının örgütlenmesi düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi.
 • Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması, tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Tarım ve hayvancılık ürünlerinin, işlenmesi, korunması, depolanması ve pazarlanmasının geliştirilmesi için planlama, projelendirme, ihale ve şartnamelerinin hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Tarım ve hayvancılık alanlarında envanterleri hazırlamak ve sonuçlarını ilgili kurumlar ile paylaşmak.
 • *Alternatif ürün çeşitliliğini sağlamak için ilçe düzeyinde eğitim programları geliştirmek, tarım ve hayvancılıkla ilgili gerilemeleri önlemek için projeler geliştirip uygulanmasını sağlamak üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Tarım ve hayvancılıkla ilgili tarihi yapı tesislerini korumak, yenilerinin yapılması konusunda ihtiyaçları belirlemek ve ilgili Kurum ve kuruluşları ile projeler geliştirmek.
 • İlçenin tarım alanlarının, su kaynaklarının, yaylalar ve meraların korunması ve geliştirilmesine destek vermek.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait ekilebilir arazilerin üzerinde tarımsalve hayvancılık faaliyetleri için örnek projeler yürütmek.
 • Yöresel         ekonomiyi      geliştirmek     üzere,  ürün    tanıtım            organizasyonları ve festivallerin düzenlenmesini desteklemek.
 • Marka değeriolan coğrafi işaretliürünler ile kırsalalanlarda üretilen geleneksel tarım ve hayvancılık ürünlerinin marka olması için projeler geliştirmek ve desteklemek. Büyükçekmece’de coğrafi işaret alınacak özel ürün standartlarının korunması, üretim ve denetiminin standardizasyonunun sağlanmasında yürütülen çalışmalarda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Üretici pazar yerlerinin kurulması, yol üzeri ürün satış yerlerinin düzenlenmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Modern sulama, tarımsal mekanizasyon, bitkisel üretim ve modern şartlarda hayvan yetiştiriciliği yöntemlerinin kullanımına yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • İlçemizin tarım ekonomisini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında düzenlenen tarım, hayvancılık, gıda sanayi ve turizm fuarlarına katılmak, tanıtım stantları kurmak ve ilgili üreticilerin ve firmaların katılımını organize etmek.
 • Müdürlüğün hizmet konularında yurt içindeki ve yurt dışındaki finans kuruluşlarından faydalanmak için projeler geliştirmek, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile proje ortaklıkları yapmak.
 • Tarım ve Hayvancılık ile ilgili konularda zabıtai uygulamalara destek vermek.
 • Üretici ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yürütmek.*Hayvan ve bitki sağlığı konularında küçük işletmelere (aile çiftçiliği ve hayvancılığı yapanlar) talepleri doğrultusunda teknik personel desteği sağlamak.
 • Balıkçılığın geliştirilmesi için (avcılık ve kültür balıkçılığı) yapılacak çalışma ve projelere destek vermek.
 • Her türlü hayvansal üretim ve hayvan sağlığı konusundaki tesislerin (toplu sağım ünitesi, süt soğutma ünitesi, soğuk hava deposu, yem üretim tesisi v.b.)  mahalli ve  müşterek  tesislerin etüd, proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek.
 • Üretici örgütleri olan kooperatifler ve birliklerin çalışmalarını desteklemek için projeler geliştirmek.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.