Sağlık İşleri Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Ahmet Hakan Durmaz

Sağlık İşleri Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1969 yılında Konya’da doğdu. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisansını Namık Kemal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Ana Bilim dalında tamamladı. 1995-2015 yılları arasında Avcılar Belediyesinde Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalıştı. Aynı Belediye bünyesinde Zabıta Amirliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaptı. 2015 Yılından itibaren Büyükçekmece Belediyesinde Park ve Bahçeler Müdürü olarak çalışmaya başladı. 2015 Eylül ayından itibaren Sağlık İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Misyon

 

İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için ücretsiz sağlık hizmetlerini sunmakla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik veterinerlik hizmetlerini etkin, güvenilir şekilde sürdürmek.

 

Vizyon

 

Toplum sağlığını ve sokak hayvanlarının korunmasına yönelik destekleyici hizmetleri, kesintisiz ve verimli bir şekilde sunmak.

 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Halkının yaşamını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığının korumasına yönelik olarak alınan genel politikaların uygulanması konusundaki tedbirlerin ilçe bazında uygulanmasına yardımcı olmak, bu konuda her türlü çalışmaları yapmak,
 • İlçe düzeyinde bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla mücadele ederek, koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,
 • Anne ve çocuk sağlığının korunması, bu konuda vatandaşa yardımcı olmak,
 • Halkın sağlığını ilgilendiren şikâyetleri, yönetmelik hükümlerine göre yerinde denetlemek
 • Çevre sağlığı ile ilgili gerekli tedbirleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile koordine ederek almak ve aldırmak,
 • Toplum sağlığını ilgilendiren konularda halk eğitimi planlamak, gerektiğinde dergi, broşür, afiş vb. ile halkı bilgilendirme çalışmaları yapmak
 • Toplum sağlığının geliştirilmesi adına kamu kurum ve kuruluşları, üniversite  ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,
 • Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışan personelin, sürekli mesleki gelişimi kapsamında eğitim, kurs, kongre vb. gibi faaliyetlere katılımını sağlamak,
 • Genel hizmete açılacak yerlerin sağlık koşullarına uygunluğunu kontrol etmek,
 • Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı merkezi yönetim tarafından alınmış olan koruyucu sağlık tedbirlerine Belediye sınırları içinde her türlü katkıda bulunmak,
 • Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak ilçedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 • Belediyede çalışan işçi ve B.İ.T. personelinin tedavilerini yapmak, gerektiğinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk etmek,
 • Sıhhi ve gayri sıhhi ikinci ve üçüncü sınıf müesseseleri denetlemek.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.