Dış İlişkiler Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Esra Diri

Dış İlişkiler Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2006 yılında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalında yaptığı yüksek lisansını Avrupa Birliği ve Balkanlar konulu tezi ile tamamladı. Halen Zürich Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen IBAC Konferansları kapsamında Arnavutluk’ta Türk Dış Politikası ve Balkanlar konulu sunum yaptı. Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi Derneğini kurdu. Oxford Üniversitesi Yayınları, Routledge Yayınları, Cambridge Üniversitesi Yayınları ile düzenlenen programlarda koordinatörlük yaptı. Prof. Dr. Vamık Volkan, Prof. Dr. Josep Nye, Prof. Dr. John Ikenberry’in Türkiye programlarında koordinatör olarak görev aldı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı programlarını tamamlayarak vakıf bünyesinde faaliyetlerde bulundu. Cam mozaik çalışmaları bünyesinde çeşitli sergilerde yer aldı. Yeşilyurt Spor Kulübü üyesidir. 2015 yılında Büyükçekmece Belediyesinde Başkan asistanı olarak göreve başladı. 2023 yılında Dış İlişkiler Müdürlüğü görevine atandı.

Misyon

 

Büyükçekmece Belediyesinin uluslararası politikasının temel önceliklerine ve AB üyeliği hedefine uygun olarak, kültür ve turizm alanlarındaki uluslararası işbirliği olanaklarını, Kentimizin kültür varlıkları ile değerlerinin dünyaya tanıtımına katkıda bulunacak biçimde geliştirmek ve sürdürmektir.

 

Vizyon

 

“Yükselen standartlarıyla faaliyet alanındaki ulusal ve uluslararası tüm platformlarda sürekli değer yaratan aktif, öncü ve örnek bir müdürlük olmak.”

 

Dış İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Belediyemizi ve çalışmalarını uluslararası düzeyde temsil etmek,
 • Belediyemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ile yürüttüğü mevcut ilişkilerin en iyi düzeyde sürdürülmesi için gereken faaliyetleri hazırlamak ve yürütmek,
 • Uluslararası düzeydeki temsilci ve ziyaretçilerin protokol ve ağırlanmasını koordine etmek,
 • Belediyemizin mevcut kardeş şehir ilişkilerini yürütmek ve yeni ilişkiler kurmak,
 • Belediyemizin ulusal ve uluslararası ağlara dâhil olmasının sağlanması ve iş birliklerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Belediyemizin ulusal ve uluslararası projelerini yürütmek ve bu alanda yeni ortaklıklar geliştirmek,
 • Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslararası hibelerden yararlanmaya yönelik projeler hazırlamak, proje planlamalarını koordine etmek, proje konusuna göre ihtiyaç duyulan uzman kadrosu oluşturmak için belediye bünyesinde proje ekipleri oluşturmak ve bu ekiplerle dış mali kaynak sağlayacak projeler hazırlamak ve sunmak,
 • Hibe Projelerinin raporlamalarını yapmak ve kurumsal iletişimi gerektiği şekilde sağlamak,
 • Finansal destek almaya hak kazanan projeleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Başkanın yurtdışı programlarının hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları,  STK'lar  ve diğer kuruluşların AB ve diğer dış kaynaklı fon ve hibelerden faydalanmaları için rehberlik hizmeti yapmak, bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 • Uluslararası rapor ve dokümanların çevirisini yapmak.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.