Yazı İşleri Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Yılmaz Özdamar

Yazı İşleri Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1964 yılında İstanbul'da doğdu.1981 yılında İstanbul Büyükçekmece Lisesi Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.1987 yılında Büyükçekmece Belediyesinde İcra Memuru kadrosu ile Yazı İşleri Müdürlüğü emrinde göreve başladı.1992 yılında Personel Şefliğinin kurulmasıyla Personel Şefi olarak görevlendirildi.Daha sonra 1994 yılında Yazı İşleri Müdür Vekilliğine getirildi.1999-2004 Yılları arasında Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu yasal kimliğe kavuşan Bahçeşehir Belediyesinin kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarını yürütmek üzere geçici süre ile kurucu memur olarak görev yapmıştır.Yazı İşleri Müdür olarak görevlendirilmiş olup halen bu görevi yürütmektedir.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Misyon


Hizmet verimliliği, devamlılığı ve uyumu esas alan adalet, şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, bilgi ve teknolojiye hakim olarak, kamu yararını her şeyin üstünde tutup vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi ilke edinerek kalitede ve hizmette öncü olmak.

 

Vizyon


Bilgi ve teknolojiye hakim katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak.

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

  • Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteği vermek,
  • Meclis işlemlerini yürütmek, kararları yazmak, zabıt tutanaklarını hazırlamak ve onayların takibini sağlamak,
  • İhtisas Komisyonu Toplantıları’nın koordinasyonunu, raporlarının yazılması, huzur haklarının düzenlenmesi ve Meclis önergelerinin takibini yapmak,
  • Belediye Meclisi üyelerinin özlük işlerini yürütmek, gelen ve giden evrakları kontrollü bir şekilde teslim almak ve ilgili birimlere göndermek,
  • Her hafta salı ve/veya perşembe günleri toplanan Belediye Encümeni Toplantıları'nın çalışmalarını yürütmek. Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmek,
  • Belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakın her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak,
  • 4982 Sayılı Kanuna istinaden gelen Bilgi Edinme Başvurularının kabulünü yapmak ve cevaplandırılmasını sağlamak,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların kabulünü ve kayıt altına alınmasını sağlamak, posta aracılığı ile gelen ve giden evrak işlerini yürütmek.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.