ÜÇÜNCÜ KİŞİ ETKİNLİK VE ORGANİZASYON AYDINLATMA METNİ

ÜÇÜNCÜ KİŞİ ETKİNLİK VE ORGANİZASYON AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu: T.C. Büyükçekmece Belediyesi 

Adres: Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul 

Kişisel Verinizin İşlenme Kapsamı

Veri Sorumlusu sıfatıyla T.C. Büyükçekmece Belediyesi (Bundan sonra “Organizasyon” olarak anılacaktır) olarak rıza vermeniz durumunda kimlik ve iletişim bilgilerinizi seyahat ve konaklama organizasyonunun planlanması ve/veya davetli listelerinin oluşturulması amacıyla işleyeceğiz. 

Rıza vermeniz halinde gerekli amaçla sınırlı olarak kişisel verileriniz seyahat acentesi, otel, havayolu firması veya organizasyonu gerçekleştirecek kurumlara aktarılacaktır. Rıza verdiğiniz veriler rızanızı çektiğiniz anda silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.  Rızanızı organizasyonun planlanmasından önce geri çekme hakkına sahip olduğunuzu; organizasyonun planlanması ile verilerin aktarıldığı kurumlar tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla verilerinizin işleneceğini hatırlatmak isteriz.

 

Verinize Yönelik Haklarınız

 

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla, KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:  

 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • KVKK ’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 1. Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul adresine göndererek,
 2. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile kvkk@bcekmece.bel.tr e-posta adresine göndererek,
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla buyukcekmecebelediyesi@hs01.kep.tr  adresine göndererek,
 4. Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak, organizasyona iletebilirsiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. [ Kabul Et ]