EVSEL ATIK UYGULAMASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Büyükçekmece Belediyesi

  Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul

 

Bu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Büyükçekmece Belediyesi (“Organizasyon”) tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca açık rızanız olması durumunda işleyeceğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEMENİN KAPSAMI

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya adresiniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. Açık rızanız olması durumunda mobil uygulamamız üzerinden işleyeceğimiz kişisel verilere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

 

İşlenen Kimlik Verileriniz

 • Ad
 • Soyad
 • TCKN

 

İşlenen İletişim Verileriniz

 • Telefon numarası
 • Adres


Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 • Çevrimiçi Elektronik Formlar

 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • İlgili kişinin açık rızası

 

İşlenen Diğer Kişisel Verileriniz

 

 • Randevu oluşturulması ile kazanılan puan ve geçmişte kazanılan puanlar 

 

Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Proje kapsamında sağlanacak ödülün belirlenmesi 


Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 • Çevrimiçi Elektronik Formlar


Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • İlgili kişinin açık rızası

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLAMA SÜREMİZ

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

 

● Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

4. HAKLARINIZI KULLANMANIZ İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN YÖNTEMLER

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 

 • Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul adresine göndererek,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak kvkk@bcekmece.bel.tr e-posta adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul adresine bizzat başvurarak, Büyükçekmece Belediyesi’ne iletebilirsiniz.

 

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

 

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

 

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

5. BAŞVURUNUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.