ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: T.C. Büyükçekmece Belediyesi

Adres: Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla T.C. Büyükçekmece Belediyesi (bundan sonra “Organizasyon” olarak anılacaktır) tarafından siz değerli çalışanlarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı 

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. 

 

 • Kimlik Verileriniz 
İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • Ad, soyad, TCKN,
 • Doğum yeri, doğum tarihi,
 • Medeni hal, 
 • Cinsiyet,
 • Anne adı, baba adı,
 • Kimlik bilgileri, 
 • Pasaport bilgileri,
 • Ehliyet fotokopisi, 
 • İmza
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İhale Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ecrimisil İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çevre Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İdari Yaptırım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İşyeri Denetimlerinin Yürütülmesi / Organize Edilmesi,
 • İşyeri Mühürleme Süreçlerinin Yürütülmesi / Organize Edilmesi,
 • Yıkım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • İşletmelerin Etiket ve Tarifelerinin Kontrolü Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Kontrolü Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kaldırım İşgali Engelleme Faaliyetleri Yürütülmesi / Denetimi,
 • İşyeri Açma Kapama Saatlerinin Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kurs Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Kütüphane Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Evden Yeniden Okula Projesi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Seyahat Süreçlerinin Organize Edilmesi,
 • Proje Tasarım Süreçlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Proje Onay Süreçlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
 • Kanunda açıkça öngörülmesi

 

 •  İletişim Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Adres
 • E-Posta Adresi
 • Telefon Numarası

 

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  Çevre Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 •  Pasaport / Vize Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi / Organize Edilmesi,
 •  Seyahat Süreçlerinin Organize Edilmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
 •  Özlük Verileriniz
İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Unvan,  
 • İşe giriş - çıkış tarihleri,
 • Ücret,  
 • Askerlik durumu,
 • Pozisyon,
 • Birim,  
 • Kabahat (disiplin),
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  Çevre Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 •  İdari Yaptırım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  Proje Tasarım Süreçlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
 • Finans Verileriniz
İşlenen Finans VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • Hesap no,
 • Iban

 

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifası
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

 

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız
İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Fotoğraf
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 

 • Finans Verileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • Hesap No
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,

 

 • Fiziksel Mekân Güvenliği Verileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • CCTV Kayıtları
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,

 

 • Mesleki Deneyim Verileriniz
İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme Amaçları Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • Eğitim bilgileri,
 • Sertifika bilgileri
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası, 
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,

 

Aşağıdaki verilerinizi ise açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. Rızanızı her zaman geri alma imkânına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

 

 • Lokasyon

İşlenen Kişisel Verileriniz 

Verilerinizin İşlenme Amaçları  

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi  

 • Araç Takibi
 • Belediye Bünyesindeki Araçların Takibinin Gerçekleştirilmesi
 • Açık Rıza 

 

 1. İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı 

Özel nitelikli kişisel veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. 

Özel nitelikli kişisel veriler 3. kişilerce öğrenildiği takdirde ilgili kişinin ayrımcılığa maruz kalmasına veya mağdur olmasına neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle bu tür verilerinizin daha sıkı bir koruma gerektirdiğini biliyor ve işlenmeleri sırasında yüksek derecede hassasiyet gösteriyoruz.

 • Sağlık Bilgileriniz

İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • İşe giriş sağlık raporları,
 • Engel durumu
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İşyeri koruyucu hekimliği
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri verileriniz

İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Sabıka kaydı
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme kurulması ve/veya ifası

 

 1. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıdaki hukuki sebeplere bağlı kalınarak yurt içindeki alıcılara aktarılabilecektir. Aktarım faaliyetlerimiz şu şekildedir:

Yurt İçi Alıcı Grubu

Aktarım Amaçları

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 •  Ecrimisil İşlemlerinin Yürütülmesi,
 •  Çevre Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 •  İdari Yaptırım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 •  İşyeri Denetimlerinin Yürütülmesi / Organize Edilmesi,
 •  Yıkım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi,
 •  İşletmelerin Etiket ve Tarifelerinin Kontrolü Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Kontrolü Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  Kaldırım İşgali Engelleme Faaliyetleri Yürütülmesi / Denetimi,
 •  İşyeri Açma Kapama Saatlerinin Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  Kurs Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 •  Pasaport / Vize Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi / Organize Edilmesi

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 •  İşyeri Denetimlerinin Yürütülmesi / Organize Edilmesi,
 •  Yıkım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi,
 •  İşletmelerin Etiket ve Tarifelerinin Kontrolü Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Kontrolü Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  Kaldırım İşgali Engelleme Faaliyetleri Yürütülmesi / Denetimi,
 •  İşyeri Açma Kapama Saatlerinin Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi,

Tedarikçilerimiz

 • Pasaport / Vize Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi / Organize Edilmesi,
 • Seyahat Süreçlerinin Organize Edilmesi

İşveren Firma

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Vatandaş

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi

 

Kişisel verileriniz, yukarıdaki hukuki sebeplere bağlı kalınarak yurt dışındaki alıcılara aktarılabilecektir:

Yurt Dışı Alıcı Grubu

Aktarım Amaçları

Aktarılan Veri Kategorileri

Tedarikçiler

 •  Seyahat Süreçlerinin Organize Edilmesi
 • Kimlik
 • İletişim

 

 1. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Belirtmek isteriz ki Organizasyon nezdinde saklanan verileriniz, ilgili Bakanlıkça yayımlanmış arşiv faaliyetleri ve saklama sürelerine ilişkin yönerge ve talimatlara göre belirlenen sürelerle saklanmaktadır. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli çalışanlarımız KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz: 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 1. Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Fatih Mah. Şehremini Sok. No:1 Büyükçekmece / İstanbul adresine göndererek,
 2. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile kvkk@bcekmece.bel.tr e-posta adresine göndererek,
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla buyukcekmecebelediyesi@hs01.kep.tr  adresine göndererek,
 4. Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak, organizasyona iletebilirsiniz. 

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. 

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Başvurunuzun Değerlendirilmesi

 

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız. 

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. [ Kabul Et ]