​​​​​​​​​​​​Yönetim

Liderlik ilkesi ile E​vrensel değerlere saygılı, etkin, ekonomik ve verimli bir yönetim anlayışı ilkemizdir.​​

​​​​​​​​​​​​Müşteri (Vatandaş) Odaklılık

Müşterimizin taleplerini yerinde ve zamanında gerçekleştirerek yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlarız.

​​​​​​​​​​​​Çevreye Duyarlılık

Hizmetlerimizin evrensel çevre değerlerine uygunluğunu sağlamak ilkemizdir.

​​​​​​​​​​​​Katılımcılık ve İletişim

Kurumumuz; tüm hizmetlerinde insan odaklı bir anlayış içerisinde, müşteri ve paydaşları ile sürekli iletişim kurarak sinerjik bir yönetim anlayışını benimser.

​​​​​​​​​​​​Şeffaflık

Yönet​imde ve müşteriye sunulan hizmetin her aşamasında hesap verilebilirlilik ve şeffaflık ana ilkemizdir.

İyileştirme

Belediyemiz sürdürülebilir insan odaklı bir yönetim ilkesi ile önleyici yaklaşımlar geliştirerek, araştırma, geliştirme, eğitim faaliyetlerine ve teknolojiye yatırım yapar.

​​​​​​​​​​​​Kaynak Planlaması​

Şehrin bütün kaynaklarını kurumun kaynağı kabul edip etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Eğitim​

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek her yaşta, her yerde ve her zaman, hayat boyu eğitimi ilke edinmiştir.

İleri Teknoloji

Çağın gerektirdiği tüm teknolojik gelişmeleri izleyip, Büyükçekmece halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve kolay yaşanabilir bir şehir yaratmak temel ilkemizdir.