Büyükçekmece Temizlik Ordusu

Daha temiz ve yasanabilir bir Büyükçekmece için var gücümüzle çalısıyoruz…

YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ PROJESİ:
Yer altı çöp konteyneri projesi Büyükçekmece Merkez dahil ilçe genelinde uygulanmakta olup, proje yayılarak devam etmektedir. Bu sistemde klasik yerüstü (galvaniz) çöp konteynerinden farklı olarak; çöpler yeraltında depolanmaktadır. Yeraltının ısısı zeminden daha düşük olduğundan ve güneş ışığı almadığından evsel atıklar koku yapmamakta ve bakteri üretecek ısıya ulaşamamaktadır. Metal olmadığından toplama sırasında gürültüye de sebep olmamaktadır. 1 adet yer altı çöp konteyneri yaklaşık olarak 6 adet galvaniz çöp konteyneri kadar çöp depolayabildiğinden, çöplerin dağınık bir görüntü sergilemesinin de önüne geçilmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ MEVCUT YERALTI KONTEYNERİ  LİSTESİ

1. BÖLGE

   

 

MAHALLE

ADET

1

19 MAYIS

12

3

ATATÜRK

12

4

CUMHURİYET

6

5

ÇAKMAKLI

1

6

DİZDARİYE

14

7

FATİH

21

8

PINARTEPE

3

 

TOPLAM

69

2.BÖLGE

   

 

MAHALLE

ADET

1

EKİNOBA

30

2

MİMAROBA

66

3

MİMARSİNAN MERKEZ

6

4

SİNANOBA

43

5

BAHÇELİEVLER

2

 

TOPLAM

147

 

GENEL TOPLAM

216​

KOMPOST PROJESİ:

“DOĞADAN ALDIKLARIMIZI DOĞAYA VERİYORUZ!”

PROJENİN AMACI
Öğrenciler tarafından birebir uygulanabilir nitelikte olan bu proje ile, meyve-sebze atıkları, yemek atıkları ve bitki atıkları gibi organik atıkların belli aşamalardan geçerek doğal yollarla çürümesi sonucu gerçekleşen kompost ürüne dönüşmesi işleminin öğrenciler tarafından birebir uygulanarak öğrenilmesi ve küçük yaşlarda çevre bilincinin kazandırılması olacaktır. Bu kapsamda Ekim ayında Belediyemiz tarafından Alkev Özel Okulları, Güzelce Doğa Okulları, Kültür 2000 Koleji ile ortaklaşa bir proje başlatılmış ve kompost işlemi okullarda birebir uygulanabilir hale gelmiştir.

Her okul için hazırlanan kompost makineleri vasıtasıyla okul içinde oluşan organik atıkların doğal yolla çürütülerek kompostlaştırma işleminin öğrenciler tarafından yapılması sağlanacaktır. Oluşan kompost ürün okulların bahçelerinde toprak iyileştiricisi olarak kullanılabilecektir.

Projemiz şu an 3 okulda uygulanmakta olup, yayılarak devam etmesi planlanmaktadır.​

Naylon Poşete Hayır Projesi

Naylon Poşete Hayır
​Petrol kaynaklarından yapıldıkları için küresel ısınmanın da en büyük nedenleri arasında yer alan naylon poşet kullanımı yerine üreticileri de tüketicilerle birlikte alternatif ürünlere yönlendirilerek yeniden kullanılabilir nitelikteki file, bez torba, kese kağıdı ile çevre dostu oxo-biyobozunur, biyobozunur (doğada %100 oranında yok olma özelliğine sahip) poşetlerin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, Büyükçekmece Belediyesi’nin almış olduğu 18.10.2010 tarihli Meclis Kararı doğrultusunda, işletmelerce kullanılan naylon poşetlerin kullanımının durdurulması için 01.02.2011 tarihine kadar süre tanınmıştır.
Müdürlüğümüz tarafından Büyükçekmece Mimaroba Kapalı Pazar girişinde kurulan stantlarda, vatandaşlara kampanya ile ilgili bilgi verilerek el broşürü ve 2.500 adet bez torba dağıtılmıştır. Ayrıca ilçede poşet kullanımı olan işletme ve semt pazarlarındaki esnafa siyah poşet kullanılmaması yönünde tebligatlar yapılmıştır.​

Yeraltı Çöp Kontenyerleri

YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ PROJESİ:
Yer altı çöp konteyneri projesi Büyükçekmece Merkez dahil ilçe genelinde uygulanmakta olup, proje yayılarak devam etmektedir. Bu sistemde klasik yerüstü (galvaniz) çöp konteynerinden farklı olarak; çöpler yeraltında depolanmaktadır. Yeraltının ısısı zeminden daha düşük olduğundan ve güneş ışığı almadığından evsel atıklar koku yapmamakta ve bakteri üretecek ısıya ulaşamamaktadır. Metal olmadığından toplama sırasında gürültüye de sebep olmamaktadır. 1 adet yer altı çöp konteyneri yaklaşık olarak 6 adet galvaniz çöp konteyneri kadar çöp depolayabildiğinden, çöplerin dağınık bir görüntü sergilemesinin de önüne geçilmektedir.​

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ MEVCUT YERALTI KONTEYNERİ  LİSTESİ

1. BÖLGE

   

 

MAHALLE

ADET

1

19 MAYIS

12

3

ATATÜRK

12

4

CUMHURİYET

6

5

ÇAKMAKLI

1

6

DİZDARİYE

14

7

FATİH

21

8

PINARTEPE

3

 

TOPLAM

69

2.BÖLGE

   

 

MAHALLE

ADET

1

EKİNOBA

30

2

MİMAROBA

66

3

MİMARSİNAN MERKEZ

6

4

SİNANOBA

43

5

BAHÇELİEVLER

2

 

TOPLAM

147

 

GENEL TOPLAM

216​

Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET)

Türkiye Belediyeler Birliği’nin İsveç Yerel ve Bölgesel Yönetimler Birliği ile geliştirdiği Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET) ile İsveç’ten 5, Türkiye’den ise aralarında Büyükçekmece Belediyesi’nin de yer aldığı 22 belediye arasında kardeş şehir ilişkileri kurularak, 6 farklı alanda ortaklık ve iletişim ağı kurulmuştur.

4 yıllık proje kapsamında, Büyükçekmece Belediyesi İsveç’ in Stockholm kenti ile “Çevre Koruma ve Teknik Altyapı” konusunda çalışmalarını sürdürmüştür.

2007 yılında proje faaliyetlerini içeren eylem planı hazırlanmış ve belediyeler arası ortaklık ağları kurulmuştur. İstanbul ve İsveç’te düzenlenen toplantılarda çevre ve altyapı konusunda yapılan çalışmalar anlatılarak inceleme gezileri yapılmıştır ve projenin alt başlıkları oluşturularak 2 yıllık uygulama planı çıkarılmıştır.

2008 yılında “Çevre Koruma ve Teknik Altyapı” modülü başlığında ‘Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması için Kamu Bilincinin Geliştirilmesi’ ve ‘Stratejik Katı Atık Yönetim Planı Hazırlanması’ konularında ortak bir çalışma başlatılmıştır.

Proje grubu, İstanbul ve İsveç’te düzenlenen toplantılarda ambalaj atıkları, geri kazanım ve katı atık yönetimi konularında teknik incelemelerde bulunmuş, çevresel iletişim konusunda temel bir eğitim almıştır.

Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET)

KOMPOST PROJESİ:

“DOĞADAN ALDIKLARIMIZI DOĞAYA VERİYORUZ!”

PROJENİN AMACI

Öğrenciler tarafından birebir uygulanabilir nitelikte olan bu proje ile, meyve-sebze atıkları, yemek atıkları ve bitki atıkları gibi organik atıkların belli aşamalardan geçerek doğal yollarla çürümesi sonucu gerçekleşen kompost ürüne dönüşmesi işleminin öğrenciler tarafından birebir uygulanarak öğrenilmesi ve küçük yaşlarda çevre bilincinin kazandırılması olacaktır. Bu kapsamda Ekim ayında Belediyemiz tarafından Alkev Özel Okulları, Güzelce Doğa Okulları, Kültür 2000 Koleji ile ortaklaşa bir proje başlatılmış ve kompost işlemi okullarda birebir uygulanabilir hale gelmiştir.

Her okul için hazırlanan kompost makineleri vasıtasıyla okul içinde oluşan organik atıkların doğal yolla çürütülerek kompostlaştırma işleminin öğrenciler tarafından yapılması sağlanacaktır. Oluşan kompost ürün okulların bahçelerinde toprak iyileştiricisi olarak kullanılabilecektir.​

Projemiz şu an 3 okulda uygulanmakta olup, yayılarak devam etmesi planlanmaktadır.