KBS (Kent Bilgi Servisi)

Kent Bilgi Sistemi

Belediyelerin misyonlarından birinin de vatandaşın kurum içinde oradan oraya gidip gelmeden bir an önce derdine çözüm bulabilmesidir. Bu amaçla kurduğumuz Kentli Bilgi Servisleri vatandaşın kuruma ilk erişim noktası haline getirildi. Bu noktalara profesyonel ve donanımlı ekipler kuruldu
Kentli Bilgi Servisi sayesinde vatandaşın kurum içinde geçirdiği süre azaltıldı. Bilgi sistemimizin güncel kalması için gerekli bilgi akışını sağladık.

Kentli Bilgi Servisi’nde

a- Sicil (T.C Kimlik-Mernis) Kayıt ve Güncelleştirme
Kimlik Bilgileri, Adres ve İletişim Bilgileri. Dilekçe, Kütüphane, Evlendirme, İhale için Firmalara, Taşınmaz Mülkiyet eşlemeleri ve E-Belediye başvuruları için sicil açılması işlemlerini,

b- Sicil Birleştirme
Mükerrer sicilleri sirleştirilerek sek sicilde toplanması işlemlerini,

c- Beyan Kapama İşlemleri
Emlak, ÇTV, İlan-Reklam vb. gelirlerin kapatılması. Kentliye iletilen dilekçelerin sahada kontrolünün yapılması için iletilmesi ve takibi işlemlerini kapsar.

Ayrıca;
Vatandaş başvurularının alınması ve evrak kontrolü.
Sicil işlemleri (tanımlama, mükerrer birleştirme, sonlandırma vb.). Şikayet takibi işlemleri yapılmaktadır.

Coğrafi Kent Bilgi Sistemi

Belediyelerin misyonlarından birinin de vatandaşın kurum içinde oradan oraya gidip gelmeden bir an önce derdine çözüm bulabilmesidir. Bu amaçla kurduğumuz Kentli Bilgi Servisleri vatandaşın kuruma ilk erişim noktası haline getirildi. Bu noktalara profesyonel ve donanımlı ekipler kuruldu

Kentli Bilgi Servisi sayesinde vatandaşın kurum içinde geçirdiği süre azaltıldı. Bilgi sistemimizin güncel kalması için gerekli bilgi akışını​ sağladık.

Kent Rehberi

Büyükçekmece Belediyesi’ni coğrafi ve sözel bilgileri bütünleştirme uygulamalarından biri olan Kent Rehberi ile vatandaş bölge haritası üzerinde gezinti yapma, mahalle-sokak-kapı bilgilerini kullanarak belirli bir adresin konumunu görüntüleme, istenen binanın resimlerine ulaşma, mahalle ve faaliyet bazında sorgulama yapma fırsatı yakalıyor.

Kent rehberi ana sayfada ​daha detaylı bilgiye ulaşmak için faaliyet sorgulama, adres sorgulama, parsel sorgulama ve genel görünüm seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar ana ekranda yer alan seçeneklerden birini seçip daha detaylı bilgiye ulaşabiliyorlar.

Abs ve Gaç Çalışması

Belediyemiz kaynak sağlamak, kaçakları ve Vergi vermeyenleri tespit etmek, taşınmaz envanterini güncellemek amacıyla yürüttüğümüz ABS ve GAÇ projesi 19.10.2009 tarihinde uygulamaya alındı. Saha ve analiz ekibinde toplam 60 belediye personeli ve 4 kişilik Uzman ekiple proje tamamlanmıştır.

Projenin başlanması için gerekli alt yapı sağlandıktan sonra belediyemizin kendi kadrosundan oluşan Saha ve analiz personellerine eğitimler verildi. 03.11.2009 tarihinde başlayan adres bilgi sistemi çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.

Adres bilgi sistemi (ABS) çalışmasında; taşınmaz envanterini oluşturma, oluşan taşınmazların beyanlarının eşlenmesi, Haritaların güncellenmesi işlemlerine gün gün devam edilmektedir. Abs çalışması bittikten sonra yapılacak olan gelir arttırıcı çalışmalarda(GAÇ); beyanların kontrol edilmesi, beyan vermeyenlerin beyanlarının oluşturulması, oluşturulan beyanların tahakkuk ettirilmesi ve bu tahakkukların ödeme emri ile mükelleflere bildirilmesi gibi işlemler yapılacaktır.

Bilgi Panoları

Bilgi Panoları (Dokunmatik Ekranlar) ile Bilgiye Ulaşımı Kolaylaştırıyoruz;

– Kent rehberini görüntüleyebilmek.
– Fen işleri ve Park Bahçeler Müdürlüğüne ait devam eden faaliyetleri haritadan anlık izleyebilmek.
– İmar durumunu görüntüleyebilmek.
– Harita üzerinde eskiz çalışması yapabilmek ve proje haline getirebilmek.
– Görüntü veya belgeyi ek yaparak mail atabilmek.
– Bu panolar sayesinde Bilgi İşlem Müdürlüğümüz, birimlerle ilgili konuları yakından takip ederek, hizmetlerde verimliliğini sağlamak amacıyla müdürlüklere bilgi akışı sağlıyor.

Belediye Müdürlükleri;

– Devam eden ruhsat işlemlerini görüntüleyebiliyor.
– Vatandaş memnuniyetini anlık izleyebiliyor.
– İzinli personeli, günlük ödemeleri ve tahsilâtı takip edebiliyor.
– Kentli servisinde bekleyenleri görebiliyor.
– Devam eden talepleri analiz edebiliyor.

Kentli Bilgi Servisi

Kentli Bilgi Servisi; hizmeti tek noktada toplayan, vatandaşı karşılayan, belediyede ki işlemlerini hazırlayan, gerçekleştiren ve yönlendiren servistir. Bu anlamda Kentli Servisi;

Belediyeye gelen vatandaşların ilk karşılaştıkları ve işlem konularına göre en doğru şekilde yönlendirildikleri, konum itibariyle vatandaş ile belediye arasında duran, Büyükçekmece Belediyesinin hizmetleriyle ilgili tüm bilgileri tek noktada toplayan birimdir.

u.KBS içerisindeki değişik raporlama teknikleri ile bu servisin yaptığı tüm işlemler analiz edilebilmekte, ölçümlenebilmekte ve sağladığı gelir artışı detaylı olarak raporlanabilmektedir. Kentli Servisi tüm bu işlemleri yaparken, daha önceleri birimler arasındaki kopukluk veya bilgi tutarsızlığı nedeniyle oluşan gelir kayıplarını da önlemekte ve hiçbir saha çalışması yapmadan ciddi bir gelir artışı sağlayabilmektedir. u.KBS’nin temel özelliği olan ‘Bilginin bir yerden girilip yetki dahilinde her yerden kullanılması’ özelliği nedeniyle Kentli Servisi tarafından güncellenen Kentli ve Taşınmaz kayıtları diğer birimler tarafından kullanılarak işlemler doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Bu şekilde bilginin güncel ve tutarlı kalması sağlanmaktadır.

SİCİL (T.C Kimlik (Mernis)) KAYIT VE GÜNCELLEŞTİRME
•K imlik Bilgileri, Adres ve İletişim Bilgileri.
• Dilekçe, Kütüphane, Evlendirme, İhale için Firmalara, Taşınmaz Mülkiyet eşlemeleri ve E-Belediye başvuruları için sicil açılması

SİCİL BİRLEŞTİRME
• Mükerrer Sicilleri Birleştirilerek Tek Sicilde Toplanması.

BEYAN KAPAMA İŞLEMLERİ
• Emlak, ÇTV, İlan-Reklam vb. gelirlerin kapatılması.
• Kentliye iletilen Dilekçelerin sahada kontrolünün yapılması için iletilmesi ve takibi.

Kiosklar

Belediyemiz sınırları içerisindeki çeşitli noktalarda 7 gün, 24 saat kesintisiz hizmet sunuyoruz. Vatandaşlarımızın günlük gereksinimleri gereği gezi rotalarına, alışveriş alanlarına, kültür merkezlerine noktalarına koyduğumuz kiosklar aracılığıyla, belediyeye gelmeden veya sıra beklemeden emlak, çevre, ilan-reklam borçlarını kredi kartıyla ödeme kolaylığı sağlıyoruz.

Vatandaşlarımız ayrıca, bu kiosklar sayesinde belediyenin düzenlediği etkinlikler ve aktiviteler hakkında bilgi alabiliyor, güncel haberleri görüntüleyebiliyor, Büyükçekmece’de bulunan nöbetçi eczaneler gibi bilgilere erişebiliyor, şikayetlerini iletebiliyorlar.

Vatandaşlarımız, kiosk cihazlarımızda yapabildiği tüm belediyecilik işlemlerini E-Belediyecilik Uygulamamız ile de yapabiliyorlar.

Mobil Uygulamalarımız

Belediye başkanının sahada geçirdiği süre göz önüne aldığın­ da kurum bilgilerine pratik ve etkili ulaşımı sonderece önemlidir. Bu amaçla Mobil Başkan uygulaması kullanıyoruz. Bu uygulama belediye yetkilisinin temel idari ve mali verilere sistem üstünden en güncel haliyle erişebilmesini sağlamakta­ dır. Örneğin; bugün kaç başvuru oldu? Bu başvurular kimler­ den geldi? Bütçe kullanımı ne durumda gibi bilgilere tüm üst düzey yöneticilerimizin anında ulaşmaktadırlar.

2013 yılı faaliyet döneminde daha önceki Mobil Başkan Uygulaması özel bir çalışma ile yenilenek günümüz program ve sistemlerine göre entegre edilerek yenilendi.

Mobil Vatandaş Uygulaması;

Çağdaş belediyecilik anlayışımız gereği önemli bir projeye daha daha imza atarak iPhone, iPad ve android uygulaması geliştirdik. Hızla gelişen teknolojiyi yakından takip eden müdürlüğümüz, bu uygulamayı vatandaşlarınızın hizmetine sundu. Büyükçekmeceliler Mobil Vatandaş ile internet üzerinden indirilen uygulamalar sayesinde Belediye Hizmetleri hakkında anında bilgi almaları sağlandı.

Mobil Vatandaş Uygulam​amız, Çek – Gönder, İnteraktif Harita, Haberler, duyurular, etkinlikler, hizmetler, canlı destek, e-ödeme, gezelim görelim ve nöbetçi eczaneler gibi daha birço​​k hizmetler hakkında vatandaşlarımızın anlık bilgi almasını sağlamaktadır.

Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımızın belediyemizi daha çok sahiplenmesi sağlanmıştır.

Mobil Vatandaş Uygulaması da yenilenek günümüz program ve sistemlerine göre entegre edilerek yenilendi