İndir;

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği 

Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Büyükçekmece Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Büyükçekmece Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi

Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Büyükçekmece Belediyesi Ön Mali Kontrol Yönetmeliği

Büyükçekmece Belediyesi Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Büyükçekmece Belediyesi Sözleşmesli Personelin Hizmet Sözleşmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Büyükçekmece Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Büyükçekmece Belediyesi Teşkilatı,Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev Yönetmeliği

Zabıta Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Sıhhi Denetşm ve Uygulama Yönetmeliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Ödev,Hak,Yetki ve Sorumluluklar

Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Emlak İstimlak Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Kuruluş,Göreve,Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik