MİSYONUMUZ;

Hizmet etmekle yükümlü olduğumuz halkımıza şehircilik hizmetlerini en iyi, en güzel şekilde sunmak, gelişen ve değişen dünyada çağın gerekliliklerini yerine getirerek, hizmetleri gerçekleştirmek, insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek ve mutluluklarını artıracak çalışmaları yapmaktır.

VİZYONUMUZ;

“Daha Çağdaş Büyükçekmece, Daha Mutlu Büyükçekmeceli” hedefimiz doğrultusunda, mutluluk şehri Büyükçekmece’yi insanımıza sunmak için çalışan, imkânlarını hizmete dönüştürürken, çağın gerektirdiği tüm teknolojik değerleri kullanan, insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen, kaliteli, öncü ve seçkin bir kurum olmak.

İLKELERİMİZ;

Karar alma, uygulama ve hizmet üretiminde şeffaflık.
Kurum içi yönetimde ve kenti ilgilendiren kararlarda katılımcılık.
Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik.
Hizmet sunumunda hak ve hukuka uygunluk.
Büyükçekmece halkının, güvenini ve sevgisini kazanmak ve bu güvene layık olmak.
Hizmetlerde geçici çözümler, anlık kararlar yerine, kalıcı çözümler üretmek.