Hasan Ertürk

Temizlik İşleri Müdürü V.

Misyon:
Görsel ve çevresel kirliliği engelleyerek, temizlik hizmetini ilçemizin modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak vermek ve vatandaşlarımızın temiz çevrede yaşamasını sağlamak.

Vizyon:
Modern şehircilik anlayışına yakışır, en son teknolojinin tüm araç ve gereçlerinden faydalanarak, daima bir adım önde çevre temizliği hizmeti sunmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/g maddesinde belirtildiği üzere; katı atıkların toplanması, taşınması ile ilgili bütün hizmetlerin verilmesidir

2.Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Sorumlulukları
Temizlik İşleri Müdürlüğü, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı da sorumludur. ​

Müdürlüğe Ait Bİlgiler

1.İnsan Kaynakları

1 Vekil Müdür
1 Müdür Yrd.
3 Çevre Mühendisi,
1 Kontrol Elemanı,
1 Büro Elemanı,
5 Şoför,
1 İşçi Personel bulunmaktadır.

2.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüze ait, gelen evrak 166 adet, üretilen evrak 864 adet olup toplam 1030 adet evrak işlem gördü. Ayrıca Müdürlüğümüze gelen 101 adet dilekçe değerlendirilip sonuçlandırıldı.
Müdürlüğümüze ait teknolojik makineler​
7 Bilgisayar,
1 Yazıcı,
1 Fotokopi-Fax,
7 Telefon,
3 Klima,
1 Fotograf Makinası,
Temizlik İşleri Hizmet Alım İhalesi kapsamında, 335 personel ile çalışmalar yürütülmektedir.

3.Kamu H​izmet Standartları Tablosu

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Katı Atık Sözleşmesi Vergi Numarası
Kaşe
1 gün

Sunulan Hizmetler;

*Belediyemiz sınırları dahilinde evsel atıkların toplanarak katı atık aktarma istasyonlarına naklini sağlamak,

*İlçedeki meydan, cadde, sokak, kaldırım dahil tüm alanların süpürülerek temiz tutulmasını sağlamak, ayrıca kış mevsiminde karla mücadele çalışmaları yapmak,

*Semt pazarlarının temizlenmesi ve yıkama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

*Yol Süpürme araçlarının program dahilinde bulvar ve caddelere girmelerini sağlamak,

*Ana arter ve ana arter niteliği taşıyan sokaklara çöp konteyneri yerleştirmek,

*Çöp konteynerlerinin tamir ve bakım ile yıkama işlemlerini yapmak, gerektiğinde dezenfekte etmek,

*İlçe sınırları dahilinde uygun yerlere çöp kutusu ve izmarit kutusu yerleştirmek,

*Kurban kesim yerlerinin temizliğini yapmak ve dezenfekte etmek,

*Vektörlerle mücadele ve ilaçlama çalışmalarını yapmak.

*Sahil kenarında oluşan atıkları temizleyerek halkın kullanımına hazır hale getirmek,

*İnşaat atığı, moloz ve dal atıklarının program dahilinde toplanmasını sağlamak.

*İlçe sınırları içerisinde bulunan camilerin temizliğini yapmak,

*İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) eğitim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak.

*İhale dosyalarının hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,

*Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak,

*Müdürlüğün stratejik plan, performans programı, bütçe ve faaliyet raporunu hazırlamak,

*Resmi yazı ve vatandaş dilekçelerini yasal süreler içerisinde cevaplandırmak ve gereğini yapmak, ayrıca vatandaşın telefonla, e-mail yolu ile ve bizzat müdürlüğe müracaatları halinde haklı taleplerini yerine getirmek,

*Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak,

*Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli
Müdürlüğümüzce, 25 adet sıkıştırmalı çöp aracı ve 72 personel ile; 24 mahallede tüm kamu kurum ve kuruluşları, ana arter, cadde ve sokakların tümünde düzenli olarak çöp toplama ve nakli işlemi gerçekleştirildi. Toplanan atıklar günlük olarak, Büyükşehir Belediyesi Halkalı ve Silivri Çöp Aktarma İstasyonlarına gönderildi. 2015 yılı için ortalama evsel atık miktarı 276 ton / gün olarak belirlendi. Yıl boyunca 100.780 ton/yıl evsel atık transfer istasyonuna nakledildi.

Semt Pazar Yerleri Temizliği;
Bölgemizde 11 adet semt pazarı bulunmaktadır. Kurulan semt pazarlarında, pazar yeri temizleme ekibi tarafından, yıkama aracı ve çöp toplama araçları ile pazar kalktıktan hemen sonra biriken çöpler toplanıp, 2.861.700 m2 alan basınçlı su ile yıkanarak dezenfekte edildi.​

​​BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ PAZAR YERLERİ
PAZAR ADI ​KURULDUĞU GÜN ​ADRES
​1 ​TEPECİK ​PAZARTESİ ​ULUS MAH. İSTİKBAL SOK.
2 ​BÜYÜKÇEKMECE ​SALI ​DİZDARİYE MAH.PAZAR CADDESİ
​3 ​MURATÇEŞME ​ÇARŞAMBA ​MURATÇEŞME MAH.ŞAHİN SOK.
​4 ​GÜZELCE ​ÇARŞAMBA ​GÜZELCE MAH.YOĞURTHANE CAD.
​5 ​TÜRKOBA ​PERŞEMBE ​TÜRKOBA MAH.ATATÜRK CAD.
6 ​MİMAROBA ​CUMA ​BATIKÖY MAH.M.KEMAL BULVARI
7 ​KUMBURGAZ ​CUMA ​KUMBURGAZ MAH. OKUL CAD.
8​ ​BÜYÜKÇEKMECE ​CUMARTESİ ​FATİH MAH.KEMERDERE CAD.
9 ​MİMARSİNAN ​CUMARTESİ ​MİMARSİNAN MAH.F.ÇAKMAK CAD.
​10 ​CELALİYE ​CUMARTESİ ​CELALİYE MAH.CUMHURİYET CAD.
​11 ​ÇAKMAKLI ​CUMARTESİ ​ÇAKMAKLI MAH. MEDENİYET CAD.

Kurban Bayramında, semt pazarına kurulan kurban kesim noktalarında yapılan çalışmalar sonucu kurban atıklarının bertarafı sağlanarak, oluşan yağ ve kokunun giderilmesi için özel ilaçlı sularla alan yıkanarak temizliği yapıldı.

Cadde ve Sokakların Temizlik Çalışmaları
24 mahalle genelinde bulunan cadde ve  sokakların tamamı, önceden hazırladığımız program doğrultusunda, her gün elle süpürme personelimiz ve makineli süpürme araçlarımız tarafından temizlenmektedir.

6 adet 6 m3 vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet 1,8 m3 yol süpürme aracı ve 2 adet “Applied Sweepers 414 RS (Atom Karınca)” ve 1 adet elektrikli %100 çevre dostu “Goupil” damperli çöp toplama aracı temizlik çalışmalarında hizmet vermektedir. Ayrıca 224 işçi (mevkici), de bölgede elle süpürme işi yapmaktadır. Mevkicilerin bölgede dağılımı şu şekildedir:

İnşaat ve Moloz Atıklarını Toplama Çalışmaları;
6 adet damperli kamyon ile bölgede çıkan moloz, inşaat atıkları, bahçe atıkları bedeli mukabili kaldırılarak, olumsuzluklar giderildi. Bölgede çıkan 19.712 noktadaki bahçe atıkları ve  5898 noktada çıkan inşaat ve moloz atıkları toplandı.

Kıyı Şeridi ve Plaj Temizliği
Yaz döneminde tüm sahil ve göl şeridi boyunca ekiplerimiz tarafından kıyı temizliği yapıldı. Kumsallarımız 1 adet kum temizleme makinesi ile temizlenerek hoş bir görünüme sahip olması sağlandı.

Konteyner Tamir, Bakım ve Onarım İşlemleri
Bölgede yapılan tespitler doğrultusunda, 1415 adet konteynerin görüntü olarak şehir estetiğine uygun olmadığından tamiri gerçekleştirildi.

Yer altı Çöp Konteyneri Çalışması
Daha temiz ve sağlıklı bir Büyükçekmece için başlattığımız yer altı çöp konteyneri projesinde, klasik yerüstü (galvaniz) çöp konteynerinden farklı olarak; çöpler yeraltında depolanmaktadır. Yeraltının ısısı zeminden daha düşük olduğundan ve güneş ışığı almadığından evsel atıklar koku yapmamakta ve bakteri üretecek ısıya ulaşamamaktadır. Metal olmadığından toplama sırasında güültüye sebep olmamaktadır. 1 adet yer altı çöp konteyneri yaklaşık olarak 6 adet galvaniz çöp konteyneri kadar çöp depolayabilmektedir.   

Cami Temizleme Çalışmaları;
Ramazan Ayı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha rahat ve temiz bir ortamda yapmaları amacıyla ilçemizde bulunan 53 adet cami ve mescidin iç ve dış mekanlarının bakım ve temizliği yapılmıştır.

Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Çalışmaları

2009 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’un tüm ilçelerinde uçan haşerelere karşı larva ve ULV (gece ilaçlaması) mücadelesi yapıldığından, müdürlüğümüzce temin edilen ilaç ile kapalı alan (pire, tahta kurusu vs.) ve yeşil alanlarda kene ilaçlaması yapıldı.
Özellikle yaz döneminde çöp konteynerlerinde karasinek gibi zararlıların yok edilmesi için belirli periyotlarda ilaçlama yapıldı.
Ayrıca Müdürlüğümüze vatandaşlardan gelen talepler üzerine 366 adet binanın yeşil alanları, bodrum ve çatı katlarında ilaçlama yapıldı.

Telefon: 0 ​​(212) 873 20 99
Fax: 0 ​(212) 871 16 54
E-posta : ​temizlik@bcekmece.bel.tr