Şilan Eraslan

Sosyal Destek Hizmetleri Müd. V.

Müdürümüzün Özgeçmişi
1979 yılında Van’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. İstanbul Üniversitesi Fen fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. 2015 ocak ayında AÖF Kamu yönetimi bölümünden ve 2015 haziran ayında İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Çaykara Yapı Denetim Firmasında çalışma hayatına başladı. 2006-2007 Çapa Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırmaları Enstütüsünde çalıştıktan sonra 2007-2008 yıllarında da Esenyurt Lisesinde görev aldı. 2008 yılından beri Büyükçekmece Belediyesinde çalışmakta olup 2014-2019 yılları arasında Ruhsat Denetim Müdürlüğü yapmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

AMAÇ;
Öncelikli olarak dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, öğrenci, şehit yakını, gazi, mülteci/sığınmacı/yerinden edilen bireyler ve aileleri gibi dezavantajlı gruplara yönelik olarak; bireyi ve ailelerini güçlendirme odaklı bütüncül koruyucu, önleyici, destekleyici, güçlendirici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin müdahalesini ve takibini gerçekleştirmek Sosyal destek hizmetlerine erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulan, Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu doğrultuda hemşehrilerimize destek sağlamaktadır.

KAPSAM;
Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan muhtaç, yoksul, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, kimsesiz, engelli, öğrenci, mülteci/sığınmacı/yerinden edilen bireyler ve aileleri, asker aileleri ile gazi ve şehit ailelerine sunulan sosyal yardım/destek ve sosyal hizmetlerin yürütüldüğü ilgili birimleri kapsar.

HİZMET İLKELERİ

Büyükçekmece Belediyesinin “Daha Çağdaş Büyükçekmece, Daha Mutlu Büyükçekmeceli” vizyonu doğrultusunda ; şeffaflık, katılımcılık, hizmet ve kaynakların kullanımındaki etkinlik, hizmetlere ulaşmadaki kolaylık, fırsat eşitliği, sorunlara verimli ve kalıcı çözümler üretmek ilkeleri ile toplumsal eşitliği göz önünde bulunduran dezavantajlı gruplara duyarlı toplumsal katılımı kolaylaştıran anlayışı ışığında;
a) Hak temelli, bütüncül hizmet anlayışı ile öncelikli olarak dezavantajlı grupların yerel düzeyde toplumun her türlü hizmete ulaşımına ve katılımına olanak sağlamak,
b) Tüm değerlendirme ve yaklaşımları objektif ve bilimsel yöntemleri kullanarak yapmak, sosyo-kültürel olaylara proaktif yaklaşımlar geliştirebilmek,
c) Bireyleri, aileleri, grupları güçlendirmeye yönelik olarak sosyal ihtiyaçları tespit ederek bütüncül koruyucu, önleyici, destekleyici, güçlendirici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
d) Birey, aile ve grupların kendi başına sorun çözme kapasitesi ve sosyal refahını artırmaya yönelik önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek,
e) Farklılıklara saygı duymak ve bir arada yaşama kültürü sahiplenen hizmetler sunmak,
f) Kentlilik bilinci ile Büyükçekmeceli olma duygusunun gelişmesine/oluşmasına katkı sağlamak,
g) Diğer kamu kurum ve kuruluşları , ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ve gönüllüler ile iş birliğine açık olmak,
h) Kamu Kaynakları ve imkanlarının tasarruflu kullanılması esasıyla sürdürülebilir, etkin ve verimli hizmetler sunmaktır.

Kuruluş
MADDE 6 – Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Büyükçekmece Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 89 sayılı kararı ile kurulmuştur.​​

SOSYAL DESTEK TÜRLERİMİZ

Gıda Desteği

Danışmanlık Hizmeti

Yakacak  Desteği Evde Bakım Hizmeti
Nakdi Destek Tekerlekli Sandalye Desteği
Hasta Bezi Desteği Hasta Yoğun Bakım Yatağı Desteği
Sünnet Desteği İşitme Cihazı Desteği
Kıyafet Desteği Koltuk Değneği Desteği
Ev Eşya Desteği Tekerlekli Sandalye Desteği
Okul Kıyafeti ve kırtasiye Hasta Yoğun Bakım Yatağı Desteği
İstihdam Desteği

(İş Bulma ve Yönlendirme)

Telefon: 0 212 883 03 73​
E-posta : sdh@bcekmece.bel.tr