Mesut Özkaracalar

Müdürün Özgeçmişi
1970 yılında Sivas’ta doğdu. Orta öğrenimini Karabük, lise öğrenimi Malatya’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Merzifon Belediyesinde yürüttüğü daire müdürlü​ğü görevinin ardından Büyükçekmece Belediyesinde Özel Kalem Müdür Vekili görevine başlamış olup evli ve iki çocuk babasıdır.​

MİSYONUMUZ:
Belediye başkanımızın hizmet ve görevlerini yerine getirmesinde gerekli alt yapıyı hazırlamak,çalışmalarını en hızlı ve verimli şekilde yapabilmesini sağlamak,kurumun diğer yönetim kadrosu ile iletişimini en üst seviyede sağlamak, hemşerilerimize şehircilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel hizmetleri en güzel şekilde sunmak,şeffaf bir yönetim anlayışıyla Belediye başkanımızın hizmete yönelik siyasi ve özel programlarını en verimli şekilde düzenlemek ayrıca Belediye başkanımız ile müşteri (vatandaş) yönetim kadrosu, kamu yöneticileri ve personel arasındaki koordinasyonu sağlamak.

VİZYONUMUZ:
“Daha Çağdaş Büyükçekmece, Daha Mutlu Büyükçekmeceli” hedefimiz doğrultusunda, mutluluk şehri Büyükçekmece’yi insanımıza sunmak için çalışan, imkânlarını hizmete dönüştürürken, insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluğu olarak gören, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler sunan, Çözüm üreten, halka açık, sorumluluğunu bilen ve görevlerini bu amaçlar doğrultusunda yerine getiren bir birim olmak​

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI ​

Özel Kalem Müdürlüğü’nün Görevleri
Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Belediye etkinliklerinin duyurulmasını sağlamak, Belediye Başkanı’mızın çeşitli konulardaki görüş ve açıklamalarının haber haline getirilerek yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak.

Belediye ile ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek Başkan’a ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini sağlamak, Belediye ile ilgili faaliyetleri takip ederek fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmasını sağlamak, Özel kalem ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Belediyeye gelen hemşehrilerin karşılanması ve yönlendirilmesini sağlamak, Bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin hizmetlerin verilmesini sağlamak, Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek, Belediye tarafından düzenlenecek törenleri organize etmek, bayram, kutlama ve anma programlarını hazırlamak.

Belediye Başkanı’mızın katılacağı yurt içi ve yurt dışı gezilerle ilgili etişim, seyahat ve toplantı organizasyon hizmetlerini yürütmek, Başkanlık makamının günlük ve haftalık çalışma programını hazırlamak, Başkanlık makamına gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajların Başkan’a ulaştırılmasını ve Başkan’ın talimatları doğrultusunda cevap verilmesini sağlamak, Başkanlık makamının görüşmelerini planlamak ve toplantılarını organize etmek.

Başkanlık makamına gelen görüşme taleplerini Başkan’a iletmek, Başkanlık makamına gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek Başkan’a iletmek ve Başkan’ın talimatı doğrultusunda çözüm yolları aranmasını sağlamak, Başkanlık makamının talimatlarını ilgili birimlere ve yöneticilere iletmek,Başkanlık makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, Başkanlık makamı ile belediye birimleri arasında iş ve bilgi akışını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak,Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan temasları Başkanlık adına yapmak.

Gelen davetiyeleri ve ilimiz genelindeki resmi protokol faaliyetlerini izleyerek Başkan’ın veya vekilinin katılımını sağlamak, Belediye Başkanı’mıza gelen e-postaları takip etmek ve cevaplamak, Müdürlüğünün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak.

Müdürlüğünün çalışma ve usullerini gözden geçirerek, bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğünün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak.

Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak, Birimine gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak.

Müdürlük personelini denetlemek, işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek, Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Başkan’a bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, Biriminin harcama yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli ullanılmasını sağlamak.

Belediye Başkanı’mızın vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, Belediye Başkanı’mızın telefon görüşmelerine aracılık etmek, Birime gelen APS, kargo, belge, zarf, davetiye vb. teslim almak, Protokol listelerini güncellemek, Bayramlarda ve özel günlerde Belediye Başkanı’mızın tebrik mesajını göndermek.

Belediye Başkanı’mıza gelen davetiyelerle ilgili işlemleri (çiçek öndermek, telgraf çekmek, tebrik göndermek vb.) yapmak, Başkanlık makamına imza için gelen evrakları Başkan’a sunmak, Başkanlık’a gelen vatandaşların Başkanla görüşmesini sağlamak, Belediye Başkanı’mızın havale ettiği vatandaşın belediyeyi ilgilendiren sorunlarının imkanlar dahilinde çözmeye çalışmak, Özel Kalem Müdürü, görev alanına giren konulardan dolayı Belediye Başkam’na karşı sorumludur.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüz Mimarsinan Merkez ve Kumburgaz hizmet binalarında bulunan, çalışma ofislerinde görevini yerine getirmektedir.
Personel Durumu
Özel Kalem Müdürlüğümüz, 2 memur, 12 işçi personel olmak üzere toplam 14 kişi ile hizmet etmektedir. Müdürlüğümüz Başkan’a bağlı olarak çalışmalarını yerine getirmektedir. Müdürlüğümüz kendi içinde birimlere ayrılmıştır.

Teşkilat Şeması

Sunulan Hizmetler
Başkan’ın belediyeyi ilgilendiren konularda özel gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin organize edilmesi, belediyeyi oluşturan diğer birimlerden ve belediye dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve isteklerin Başkan’a ulaştırılması. Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütmesi.​​​​

Ziyaret Programları 2016 Faaliyet Döneminde;
Belediye Başkanımızın, görüşmesi gereken kişi ve kurumlardan randevu alınarak programları düzenlendi. Yurtdışı ve yurtiçi gezileri, Büyükçekmece’de yapacağı toplantı ve ziyaretlerin programı ve organizasyonu yapıldı. Birlikte örnek ve huzurlu bir ilçe yaşamı için paylaşımcı demokrasi anlayışı ile Büyükçekmece Belediyesi olarak halkımızla ; esnaf ziyaretlerinde, vakıf ve dernek ziyaretlerinde, tebrik ve taziye ziyaretlerinde ve Başkanımızın makamında düzenlediğimiz serbest ziyaret programlarında bulunduk.

Makam Ziyareti
Sayın Başkanımız tarafından yapılan Protokol ziyaretleri ile Başkanlığımıza yapılan ziyaretler Özel Kalem Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Dernek Ziyaretleri;
Hemşehri dernekleri ile çeşitli zamanlarda ortak kültürel programlar organize edilerek, belli aralıklarla ilçemizdeki derneklere ziyaretler düzenlendi. Ziyaretlerde dernek yönetici ve üyelerini dinleyen Başkanımız , ilçede faaliyet gösteren tüm dernek ve STK’ların sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir.​

Esnaf Ziyaretleri
Her zaman esnafımızın yanında olan Belediye Başkanı Dr.Hasan AKGÜN, esnafımızı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri hizmetlerimizi yönlendirmede her zaman rehber oldu.

Serbest Ziyaret Programı
Şeffaf ve halka açık makam anlayışı ile başkanımızı ziyerete gelen vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak için misafirlerimizin taleplerinin kayıtlarını tutarak vatandaşlarımızın Belediye Başkanımız ile görüşmeleri sağlandı. Sorunlarını Başkanla paylaşan vatandaşın sorunlarının giderilmesi için müdürlükler ile görüşülerek en kısa sürede çözümlenmesi sağlandı. Vatandaşla, esnafla, STK’lar ile ve diğer kamu kurumlarıyla iletişimin geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız yeni dönemde de artarak devam edecektir.

Tören, Açılış Ve Organizasyon Programları;
Büyükçekmece ilçesinin daha iyi bir yaşam alanı haline gelmesi için 24 saat esasına göre çalışan, vatandaşlarımızın her zaman yanında olan belediyemiz, açılış törenlerinde ve temel atma törenlerinde de vatandaşlarımızın sevincini paylaşmaya gayret etti. Belediye Başkanımızın bu programların çoğuna katılımı sağlandı.

Avrupa’nın en büyük film platosu olması hedeflenen Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi’nin temeli atıldı.
Büyükçekmece Belediyesi arazisi üzerinde, Belediye Başkanı Dr.Hasan Akgün öncülüğünde 5 yılda geliştirilen projenin temel atma töreni, platonun tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Törene katılan TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.Hasan Akgün, Midwood AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, Midwood AŞ. İcra Kurulu Başkanı Emin Günal, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün ve BİLFEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, temel atma töreni için butona bastı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan AKGÜN tarafından Bulgaristan’ın Gorna Oryahovitsa kentinde yaptırılan camii görkemli bir törenle ibadete açıldı. Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve Basın Mensuplarının yer aldığı açılış törenine Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Milletvekilleri Çetin Kazak, Kamen Kostadinov, Ceyhan İbrahimov ve Ayhan Etem, Filibe Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ataşesi Metin Aktaş, Gorna Oryahovitsa Belediye Meclis Başkanı Daniel Kostadinov, Bölge Müftüsü Süleyman Mehmetov ve Gorna Oryahovitsa’da yaşayan Müslümanlar katıldı.

Makedonya’nın Struga şehrinde Büyükçekmece Belediyesi tarafından inşa edilecek ilkokul binasının temeli törenle atıldı.
Büyükçekmece ve Struga belediyeleri arasında oluşturulan kardeş şehir protokolü gereği ‘ Büyükçekmece’den-Struga’ya Eğitim Köprüsü’ projesi için dün ilk adım atıldı. Mustafa Kemal Atatürk ilkokul binasının temel atma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün kalabalık bir heyetle katıldı. Çok sayıda öğretmen ve öğrencinin de katıldığı temel atma töreninde konuşan Dr. Hasan Akgün projenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, tarihi dostluğun simgesi olarak bu okulun yapımına karar verdiklerini ifade etti. Çalışmaların devam edeceğini ve bu okulun yapılmasından sonra başka çalışmaların olacağını da söyledi. Okul isminin Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmiş olması kendilerini son derece mutlu ettiğini ve bu topraklardan gelip Türkiye Cumhuriyetini kuran, dünya önderi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini bu topraklarda yaşatılmış olduğunu vurguladı.​

Cenaze Törenlerine Katılım Ve Taziye Ziyareti;
Büyükçekmece Belediyesi olarak vatandaşımızın zor günlerinde yanında olma ve onların acısını paylaşma konusunda özellikle hassasiyet gösterdik. Cenaze törenlerinin çoğuna Başkanımız bizzat katılarak taziyede bulundu. Başkanımızın katılmadığı durumlarda Başkan Yardımcılarımız ve Müdürlerimizle cenaze sahiplerinin acıları paylaşıldı. Yaşlı ve yatalak hasta durumundaki vatandaşlarımızı her fırsatta ziyaret ederek zor günlerinde yanlarında olduk.

Resmi Törenler;
Resmi günlerde yapılan törenlerde, tören hazırlıkları müdürlüğümüz tarafından titizlikle takip edilerek, bu törenlerin Belediyemiz sorumluluğunda olan bölümü layıkıyla yerine getirildi.

Toplantı Programları;
Haftalık Başkanlık koordinasyon toplantısı, Müdürler toplantısı, Grup ve Meclis toplantıları, Mahalle muhtarlarımız ile istişare toplantıları Başkanlık adına Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin doğal paydaşları olan muhtarlarımız ile mahalleleri temsilen belli aralıklarla toplantı yapılarak, mahalle sorunları gözden geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE, KORE’DE TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU;
Güney Kore’nin Cheonan kentinde yapılan Dünya Dans Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya birincisi oldu. Halk Dansları kategorisinde 20 ülkeyi geride bırakarak şampiyon olan Büyükçekmece ekibi, elde ettiği başarılarla Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.
Festivalde Kırklareli, Trabzon ve Mardin yöresi oyunları ile sahne alan Türk ekibi ortaya koyduğu muhteşem performansla tüm jüri üyelerinden tam puan alarak Dünya Şampiyonu oldu.
Dünyanın en iyi festivali ödülü Büyükçekmece’ye
Festival kapsamında Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) 2016 Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. HASAN Akgün, üye 59 ülkenin tamamının oylarıyla “FIDAF Daimi Onursal Başkanı” seçildi.

Yurtiçi Ve Yurtdışı Programları;
Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, teknoloji ve bilgi desteği sağlamak için yurtiçi ve yurtdışı konferans ve toplantı programlarına katılımı sağlandı. Bu anlamda Başkanlık makamı tarafından veya Başkanlık makamının tayin ettiği heyetin yurtdışına ve yurtiçine yapmış olduğu çalışma ziyaretleri güncel gelişmeleri takip etmek açısından faydalı olmuştur.

Telefon: 444 0 340
Fax: (212) 883 40 30
E-posta : ​ozelkalem@bcekmece.bel.tr