İsmail Arslan

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Müdürün Özgeçmişi
1983 yılında Çanakkale’nin Yenice ilçesinde doğdu.
2000 yılında İstanbul Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesinden mezun oldu.
2005 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
2006 yılında Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde olan Personel Şefliğinde göreve başladı. Aynı yıl Personel şefi olarak görevlendirildi.
15.06.2015 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür vekili olarak görevlendirildi. ​

MİSYON:
Çalışanlarımızı gelişime ve değişime yönelik hazırlamak, tüm birimlerin sinerji içerisinde çalışmasını sağlamak, personel temini ve personel eğitimi ile hukuki konusunda gerekli desteği sunmak, ​

VİZYON:
Kurum kültürü içerisinde yaptığı işi benimseyen, insan kaynakları modelini en iyi uygulayan birim olmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Görevleri
Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği’ni uygulamak, Memur ve işçilerin disiplin işlemleri takip etmek, özlük dosyalarına işlemek, Memur ve işçilerin atamaları, terfileri, görevde yükselmeleri ve geçici görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek. Memur ve işçi personelin yıllık, günlük, mazeret, rapor ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak, Memur personelin hususi pasaport işlemleri yapmak, 5510 sayılı kanuna göre memur ve işçi personelin işe giriş, işten çıkış işlemlerini takip etmek, İşçi ve memur personelin emeklilik ve kayıt kapama işlemlerini yapmak.

Başkanlığımızca staj yapmak isteyen üniversite ve lise öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek, Başkanlığımız’a nakil gelmek isteyen ve nakil gitmek isteyen memurların işlemlerini yapmak, Memur ve işçilere hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenerek eğitim verilmesini sağlamak, Memurların yılsonu itibari ile sicil amirlerince Devlet Memurları Sicil önetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca düzenlenen sicillerini müdürlüklerinden istemek ve gizli dosyalarında saklamak, Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.

2.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Sorumlulukları
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerin ifasında Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Yetki Alanları
Müdürlüğümüz görevleri ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dahilinde yetkilidir.​

Müdürlüğe Ait Bilgiler
1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Kumburgaz Ek Hizmet Binasından yürütülmektedir. Hizmetlerin ifa edildiği iki büro olup, müdür odası ve hizmet biriminden oluşur.

2. Personel Durumu
İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 7 Büro Personeli üzere toplam 9 personelle yürütülmektedir.

3. Teşkilat Şeması​

4.Sunulan Hizmetler
Memur ve işçi personelin özlük işlemlerinin yapılmasından sorumludur.

a-Maaş Tahakkuk Servisinde
İşçi, memur, sözleşmeli personel, belediye meclis üyelerinin ve stajyer öğrencilerin, kıdem ve ihbar tazminatları, maaş tahakkukları, zam ve sosyal yardımları ile sendikal hak ve alacakları takip edilmekte, hazırlanmakta ve ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir. Maaşlardan yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emekli Sandığı kesenekleri elektronik ortamda bu servisimizce gönderilmektedir.

b- Eğitim Hizmetleri Servisinde
Belediye personelinin hizmet kalitesini artırmak ve işinde daha verimli olmasını sağlamak amacıyla, belediye hizmetleri, görev alanı ve yasal mevzuatlar ile ilgili eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, İşinde başarılı personelin ödüllendirilmesi için performans değerlendirilmesi görevleri yürütülür.

c- Evrak Kayıt Servisinde
Kurumlar arası ve kurum içi her türlü evrakların kayıt, zimmet, cevaplandırılma ve gönderilmesi ile birimin tüm sekretarya hizmetleri yürütülür.

d- İşçi ve Memur Özlük
Hizmetleri Servisinde Tüm personelin (memur, işçi, sözleşmeli) özlük grubu işlemleri bu serviste yürütülmektedir​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SIRA NO​​

HİZMETİN ADI

​BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 1

​ Nakil Talebi (Gelen)

                     (Giden)

Dilekçe,
Hizmet Belgesi Kurum Yazısı ​

15 Gün
15 Gün

​2

​Açıktan Atama Talebi

​Dilekçe

​15 Gün

​3

Staj Talebi (Lise)​

Staj Talebi(Yüksekokul)

​İkematkah
Staj Sözleşmesi
Fotoğraf(1 adet)
Kimlik Fotokopisi
Nüfus Kayıt Örneği

Dilekçe
İkematkah
Fotoğraf(1 adet)
Nüfus Kayıt Örneği
Eğitim Görülen Okuldan Alınan Staj Yapması Zorunludur Yazısı

​15 Gün

​4

​İş Talebi

​Dilekçe
Özgeçmiş

​15 Gün

​5

​Hizmet Belgesi Talebi

​Dilekçe

​3 Gün

​6

​Yeşil Pasaport Talebi

​Dilekçe
Fotoğraf(4 adet)

​3 Gün

​7

​Öğrenim Değişikliği İntibak Talebi

​Dilekçe
Öğrenim Belgesi

​3 Gün

​8

​Birimlerden Gelen Yazılar

​​3 Gün

​9

​Kurumlardan Gelen Yazılar​

​​3 Gün

Telefon: 0 ​(212) 885 25 00
Fax: 0 ​(212) 885 02 30
E-posta : ​personel@bcekmece.bel.tr