Okan Sert

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd. Vk.

MİSYON
Çağdaş kentlilik bilinciyle; Büyükçekmece halkının ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptamak, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak, sürekli eğitimi ve gelişimi esas alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde, uluslararası temsil yeteneği olan lider gençler yetiştirmek ve şehrin diğer tüm spor ihtiyaçlarını karşılamaktır.​

VİZYON
Profesyonel kadromuz ile Güçlü yarınlar için; geniş kitlelere ulaşabilecek örnek bir spor hizmeti sunmak, Sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini sağlamak.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- Büyükçekmece Belediyesi’nin bölge sınırları dahilinde olan her türlü spor tesisinin işletme, bakım-onarım ve denetim faaliyetlerini yürütmek.
2- Tesislerin ve tesis donanımlarının faal-çalışır durumda olmasını sağlamak ve hazır hale getirmek.
3- Tesislerde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin belirlenerek, program dahilinde sürekliliğini sağlamak.
4- Bölgesel araştırmalar ile yapılması öngörülen tesislerin yerini ve fiziki durumlarını tespit etmek, bu tespitleri yönetime sunmak.
5- Çocuk ve gençleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutma kapsamında, yaz ve kış aylarında, farklı branşlarda spor okulları açmak ve eğitici paneller düzenlemek.
6- İlçemizdeki diğer sportif faaliyetlere destek olmak, yeni spor alanları açılmasına ve faal olarak işlemesine katkı sağlamak.
7- Halka açık spor turnuvaları ve sportif faaliyetler düzenlemek.
8- İlçemizde yapılacak her türlü sportif faaliyeti gerçekleştirmek, bu bağlamda proje üretmek ve organizasyonları uluslararası boyuta taşımak
9- Müdürlüğümüz, ilçemizin, spor yapma anlamında , 7’den 70’e her kesimi spora teşvik etmeyi, sporun tanıtım yönü ve iletişiminden hareketle, spor turizminin yapılmasına vesile olmak.
10- Sosyal yapımızda ve çocuklarımızın spor yapmasına imkan sağlamak için çalışmalar yapmak ve denetlemek.
11- Spor organizasyonlarını yapmak için ilgili kuruluşlarla (federasyonlar) irtibat kurmak.
12- Avrupa’da ilçemizin ve ülkemizin temsil edilmesinde pay sahibi olabilmek için çalışmalar yapmak.

İLKEL​ERİMİZ

Adil Olmak
Şeffaf Olmak
İlerleme Odaklı Olmak
Yenilikçi Olmak
Yüksek Kalite Anlayışı ile Hizmet Vermek
Paydaşlarıyla İşbirliği İçinde Olmak

Telefon: 0 (212) 882 35 34
Fax: ​​(212) 883 82 46
E-posta : spor@bcekmece.bel.tr