Abdülhamit Pehlivan

Dış İşleri Müdür Vk.

Müdürümüzün Özgeçmişi
1990 yılında Büyükçekmece’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Büyükçekmece’de tamamladı. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden ve 2016 yılında Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde ve Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Anabilim Dalı’nda “Marka Şehirler” üzerine yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedir. 2013 yılında “İş Güvenliği Uzmanı” , 2014 yılında “Enerji Yöneticisi” oldu. 2013 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği, Mühendislik Akustiği çevresel gürültü eğitimini tamamlayarak bu konuda çalışmalarda bulundu. 2014 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nda “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi aldı. 2016 Yılında Marmara Belediyeler Birliği’nin Yerel Yönetimler Akademisini tamamladı. 2012-2015 yılları arasında Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde Çevre Mühendisi olarak çalıştı. 2015 yılında Büyükçekmece Belediyesi, Dış İlişkiler Müdür Vekili olarak atandı. Evli ve bir çocuk babası.

MİSYONUMUZ​
Büyükçekmece Belediyesinin uluslar arası politikasının temel önceliklerine ve AB üyeliği hedefine uygun olarak,kültür ve turizm alanlarındaki uluslararası işbirliği olanaklarını, Kentimizin kültür varlıkları ile değerlerinin dünyaya tanıtımına katkıda bulunacak biçimde geliştirmek ve sürdürmektir.

VİZYONUMUZ
“Yükselen standartlarıyla faaliyet alanı dahilindeki ulusal ve uluslararası tüm platformlarda sürekli değer yaratan aktif, öncü ve örnek bir birim olmak.”

ÖDÜLLERİMİZ
Büyükçekmece Belediyesi 5 yıl üst üste Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından “12 Yıldız Şehir” ünvanı alındı.

Avrupa Parlamenterler Meclisinin 62 yıldır düzenlediği Avrupa Ödülleri kapsamında “Avrupa Diploması” alındı.

Müdürlüğe Ait Bilgiler
1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler ATİRUS 7. KATTA yürütülmektedir.
2. Teşkilat Şeması
3.Personel Durumu
Dış İlişkiler Müdürlüğü, 7 Eylül 2012 tarihinde 78 Sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur. 1 Müdür ve 3 personelden oluşmaktadır.

FAALİYETLER

1- TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNİN 93. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ
Kurtuluş Savaşı sonrasında 30 Ocak 1923 yılında Lozan’da imzalanan Türk ve Yunan halklarının mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol gereği Türkiye’deki Rumlarla Yunanistan’daki Müslümanların büyük bir bölümü karşılıklı olarak yer değiştirmişti. Mübadelenin 93’üncü yıldönümü anma etkinlikleri 30 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’da Yunanistan’dan gelen mübadillerin İstanbul’da karaya ilk ayak bastıkları yerlerden biri olan Mimarsinan İskelesi’nde temsili karşılama töreni ile başladı. Anma etkinleri Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Halkı, Yunanistan’dan gelen Belediye Temsilcileri ve Mübadiller ile Büyük Mübadele Derneği, Lozan Mübadele Derneği, Rumeli Balkan Platformu Derneği ve Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlendi. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde çeşitli etkinlikler ve gösteriler ile Mübadelenin 93üncü yıldönümü etkinlikleri gerçekleşti. Bu etkinliklere Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan AKGÜN, Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinden Belediye Temsilcileri ve Dernek yöneticileri ve vatandaşlarımız katılım gösterdi. ​

Türk ve Yunan halkaları arasındaki dostluğunun bir nişanı olacak zeytin ağacı Türkiye ve Yunanistan’dan getirilen toprak ile ekildi.

2- 12 YILDIZ ŞEHİR UNVANI ÖDÜL TÖRENİ

Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nce her yıl 15 Ekim’i kapsayan hafta “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” olarak kutlanmaktadır. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri ile aktif vatandaşlık, birlikte yaşam, insan hakları ve yerel demokrasi konularında farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak amaçlanmaktadır. Geçtiğimiz yılın teması olan; “Çok Kültürlü Toplumlarda Birlikte Yaşam. Saygı, Diyalog ve Etkileşim” konuları kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlikler ve çalışmaların sonucunda 12 Yıldız Şehir Ünvanı ödülü ile Avrupa’nın 24 belediyesi arasına girmiş olduk. Bu ödülü Türkiye’de 4 yıldır üst üste alan tek belediye olma gururunu yaşadık.

3- UCLG-MEWA YÖNETİŞİM KOMİTESİ TOPLANTISI​

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetişim Komitesi ilk toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün katıldı. Başkanımız ile UCLG-MEWA yetkilileri, 5 dönemlik Belediye başkanlığı ve 40 yılı aşkın belediyecilik tecrübesinden dolayı UCLG platformlarında paylaşılmak üzere bir röportaj gerçekleştirdi. Yönetişim konusunda ki düşüncelerini paylaşan Başkanımız toplantının önemiyle ilgilide bir açıklama yaptı. UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi’nin yerel yönetimleri güçlendirmek, en iyi uygulamaları belirlemek ve UCLG-MEWA üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik amacıyla kurulduğunu belirtti.

İki gün süren oturumlarda ağırlıklı olarak, yerel finans ve şeffaflık konularına odaklanılmıştır. Toplantılarda, yerel yönetimler ve uluslararası örgütlerden katılımcılar da yönetişim alanında karşılaştıkları zorlukları paylaştı. Komite, MEWA bölgesinde yer alan yerel yönetimlerin, ulusal ve uluslararası kalkınma gündemlerine tam anlamıyla katılmasını sağlayan, yeni bir ortak zemin oluşturan bölgesel bir platformdur.

4- AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ 30. GENEL KURULU

16 yıldır Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türk Milli Delegasyon üyeliğini aralıksız olarak yapan tek heyet üyesi olan Başkanımız Dr. Hasan AKGÜN, Kongre’nin 30. Genel Kurulu’na katılmak üzere Fransa’nın Strasbourg şehrine gitti.

Kongrede birçok konu görüşüldü ama ağırlık mülteciler ile şeffaflık ve yerel demokrasi üzerineydi. Yerel katılımcılık, farklı kültürlerin bir arada yaşaması, yönetime katılma konularında ciddi görüşmeler oldu. Örneğin temiz ve sürdürülebilir enerjinin geleceği konusunda çok önemli bir karar alındı. Rüzgar ve güneş enerjisi üretimi ile ilgili planlama aşamasında belediyelerin devre dışı bırakılmasının kabul edilemeyeceği karara bağlandı. Merkezi hükümetlerin bu konuda yatırım ve üretim yapmadan önce mutlaka ilgili belediyelerin de katılımını alması gerektiği ve bu hususun hükümetlere bildirilmesi onaylandı. Diğer konu ise, mülteciler ve sorunları idi. Mülteci sorunu ile ilgili söz alan Başkanımız, Mültecilere acilen eğitim ve iş imkânı sağlanmasının önemini anlattı. Başkanımız, “Acilen mültecilerin bulundukları ülkelerde eğitilmeleri, iş sürecine katılmaları ve Ülkemizin mülteciler perspektifi de bu yönde olmalıdır diye konuştu. Eğitilmeyen, iş sürecine katılmayan yani yerleşik, entegre hale getirilmeyen mülteciler karanlık odakların, şer güçlerinin ağına takılabilir” dedi.​​​

Kesintisiz olarak 16 yıldır Türk Milli Delegasyonu’nda bulunan Dr. Akgün, şunları söyledi: “Türk milli Delegasyonu olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde ülkemizi en iyi bir biçimde temsil ettiğimize inanıyorum. Ülkemizin uluslararası arenada yalnızlaştırılması girişimlerine asla müsaade etmeyiz. Ülkemizin çıkar ve menfaatlerinin savunulması bizim başlıca görevimizdir. Kongre boyunca, lobicilik yaparak ülkemiz çıkarlarına yönelik çalışmalar yürüttük.”

Telefon:​0( 212) 883 29 15
Fax: ​0 (212) 883 39 74
E-posta : ​dis.iliskiler@bcekmece.bel.tr