Başak Kılıç

Bilgi İşlem Müdürü

Misyon
Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde Kurumumuzda bilgi ve teknolojiyi üretecek tüm faaliyetlere yardımcı ve destek olmak, İş yürütme ve geliştirme süreçlerine en gelişmiş teknolojileri, ağ, yazılım ve donanım gereksinimlerini uluslararası standartları da kullanmak suretiyle karşılamak, Kurumumuzun ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesidir

Vizyon
Kurumumuzun, Türkiye’deki nitelikli Belediyeler arasında yer almasını sağlamak için; bilişim alt yapısı, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısı, bu işler için uzmanlaşmış kadroların oluşturulması, müşteri (vatandaş) memnuniyetinin sağlanması, bilgi teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer alması ve bilişim alanında gerekli desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim olmasıdır.

​Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyede mevcut olan birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak, ​Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, Bilişim sistemleriyle ilgili gerekli altyapı data ve diğer network planlaması ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak, İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak, Belediyenin internet web sitesini kurarak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak, vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak.
Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının, tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve azılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlen-mesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde ise satın almak, donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faalişlemleri yürütmek faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak.

Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek veya düzenlettirmek.Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.

Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak. Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek. Telsiz, sabit telefon, cep telefonu ve iletişim işleriyle ilgili gerekli sistemi kurmak veya kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, belediye telefon santralini kurmak, kurdurmak ve bakımlarını yapmak. Belediye binaları jeneratör ve güç kaynaklarını kurmak, ​​kurdurmak ve bakım onarımını yapmak. Belediye hizmet binaları kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak. Fotokopi ve yazıcıların bakımını yapmak, yerinde destek vermek.
Gerekli yazılımları üretmek ve teknik desteğini sağlamak, Personel kontrol sistemlerinin kurulumu ve bakımını yapmak veya yaptırmak.​

İdareye İlişkin Bilgiler

1 – Organizasyon Şeması

Upload Image...

2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürdürlüğümüzde 630 parça donanım cihazlarına destek vermektedir.Müdürlüğümüzde Farklı türde 986 adet lisanslı yazılımlarımız mevcuttur.

Yazılım Altyapısı
• 2012 Windows Server 1 Adet
• 2008 Windows Server 13 Adet
• 2003 Windows Server 14 Adet
• Windows Server Call 454 Adet
• Windows 8115 Adet
• Windows 7 220 Adet
• Windows xp 21 Adet
• MS Ofis Xp,2003, 2007, 2013 130 Adet
• AutoCad 18 Adet
• Antivirus ve internet güvenlik filtre yazılımları bulunmaktadır

3- Personel Durumu
Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetlerini 1 Bilgi İşlem Müdürü, 3 Büro, 2 Sistem, 3 cbs ekibi, 2 teknik​ olmak üzere toplam 30 personelle hizmet vermektedir.

4.Sunulan Hizmetler
Belediye personelinin bilgisayar donanımı ​problemleri ile ilgili destek faaliyetleri.Belediye personelinin bilgisayar yazılımları problemleri ile ilgili destek faaliyetleri. Belediye birim personellerinin teknolojiyi daha etkin kullanımına yönelik yazılım ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi.Belediyemizin sahip olduğu verilerin pratik kullanımına, ulaşımın ve güvenli bir şekilde depolanmasına yönelik faaliyetler.Belediyemizde kullanılan teknolojik kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik faaliyetler.Belediyemiz hizmetlerinin mümkün olduğunca elektronik ortamdan da ulaşılabilir olmasına yönelik faaliyetler.Personelimize yönelik eğitim faaliyetleri.Belediyemiz iletişim hizmetlerine ait faaliyetler.Belediyemiz tüm birimlerinde kesintisiz enerji sağlanmasına yönelik faaliyetler.​Belediyemiz arşiv sisteminin sayısallaştırılması için yapılan faaliyetler.Belediyemiz elektronik güvenlik sistemlerine yönelik faaliyetler​.

Destek Hizmetleri
Ukbs’den iletilen evrakların kaydı (gelen, giden,üretilen, şikayet,) evrakların dosyalanmaktadır.Resmi yazışmalar, zimmet defteriyle dağıtımı ve​ dosyalanmaktadır. Telefonların cevaplanması ve ilgili kişiye yönlendirilmektedir.Kentli ve taşınmaz servisinden gelen saha evraklarının hazırlanıp gelirlere gönderilmektedir. (teslim- tesellüm) Taşınmaz servisine gelen dilekçelerin ukbs’den takibi ve dosyalanması yapılmaktadır.

Belediyemize ait kullanılan internet hatları, data hatları,kiralık devreler, metro eternet fatura ödemelerinin mali hizmetlere yazılarının ​yazılması ve takibi yapılmaktdır.Bilgi işlem teknik bölümden (bilgisayar, toner, mause, kasa, cd, dvd,) teslim edilen tüm malzemelerin teslim-tesellüm evrakları tutulmaktadır.22 d doğrudan temin dosyalarının hazırlanması ve mali hizmetlere öden mek üzere gönderilmesi.Adsl hatlarının başvuru yazılarının hazırlanması ve dosyalanması yapılmaktadır.​

Teknik Destek Hizmetleri

Bunlardan 8.142 adedi teknik telefon destek çağrısı. 1.913 adedi uzaktan teknik destek, 5.103 adedi teknik yerinde destek. 623 adedi Bilgisayar onarımı, 3.954 adet Yazılım destek ve yükleme, 3.731 adet yazıcı kurulum desteği, 2.096 adet yazıcı toner değişimi, 423 adet altyapı kablolama desteği, 718 adet bilgisayar yer değişimi, 834 adet bilgisayar kullanıcı değişimi, 3.716 adet dosya yedekleme ve transfer desteğidir. Web canlı yayın teknik alt yapısının oluşturulması. Meclis toplantılarının web üzerinden canlı yayını, Büyükçekmece Festival konserleri ve programlarının web sitesi üzerinden canlı yayını Belediye sınırları içerisinde, toplam 6 nokta üzerinden vatandaşların ücretsiz internet erişimi sağlanmaktadır. (Mimaroba Barış Manço Parkı, Şelale Park, Tepecik Meydan, Mimaroba Corner Life, Kültür Park, BMK)​

Kent Bilgi Sistemi Otomasyon Alt Yapısı
Hızlı gelişen teknolojinin ve buna bağlı doğan ihtiyaçlar kapsamında en güncel server ve işletim sistemleri kullanılmakta. Bu sayede bilginin güvenliği, hızlı işlenmesi ve kullanıma sunulması sağlanmaktadır.Mevcut serverların güncellemeleri her hafta düzenli olarak haftanın belirli günleri yapılarak işletim sistemlerinin güncel kalması sağlanmaktadır. Bu sayede oluşabilecel global tehditlere karşı sunucular hazır durumda bulunmaktadır.

Serverlar ve kullanıcı bilgisayarları;
virüs, trojan vb zararlı yazılımlara karşı güncel antivirüs programı ile korunmakta ve düzenli olarak dosyaları taranmaktadır. Veri kaybını önlemek için kullanıcı dosyaları, kendi bilgisayarlarında oluşturulan tanımlamalar ile Dosya Sunucusun’da tutulmakta ve günlük yedeklenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede kullanıcıların verileri virüs, kullanıcının yanlışlıkla silinmesi ve dosyaların bozulması gibi oluşabilecek beklenmedik durumlara karşı yedeklenmekte ve gerektiğinde verilerin kurtarılması sağlanmaktadır.

Son Kullanıcı Bilgisayarları
Son kullanıcı bilgisayarları; gerekli yazılım ve donanım yüklemeleri yapıldıktan sonra kullanıcılara teslim edilmektedir.Kullanıcılar, File Server ‘da oluşturulan özel alanlarında dosyalarını yedeklediklerinden dolayı, oluşabilecek bilgisayar arızalarında veri kayıplarının önüne geçilmektedir. Bu sayede, bu tür durumlarda kullanıcılar, veri ve zaman kaybı olmadan çalışmalarına devam edebilmektedir.

Firewall
Belediyemizin bünyesinde bulunan server ve kullanıcı bilgisayarları internet erişimi firewall denetiminden geçmektedir. Bu sayede internet trafiği kayıt altına alınmaktadır. Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı gerekli kurallar ve erişim izinleri firewall üzerinde tanımlanmıştır.

Telefon:​ 444 0 340
Fax: ​0 (212) 883 69 68
E-posta : ​bilgiislem@bcekmece.bel.tr