Duyuru Liste Resmi
28.03.2023

2023 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

Duyuru Liste Resmi
15.03.2023

Teşkilat Yönetmeliği

Duyuru Liste Resmi
15.03.2023

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği

Duyuru Liste Resmi
03.03.2023

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliğinin İlan Edilmesi

Duyuru Liste Resmi
23.02.2023

BAKUT İÇİN GÖNÜLLÜLER ARANIYOR!

Duyuru Liste Resmi
22.02.2023

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2023 Yılı (9 Ay) Süreli Sürücüsüz-Akaryakıtsız Araç Kiralama Hizmet Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
21.02.2023

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Duyuru Liste Resmi
21.02.2023

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLE İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DOĞRULTUSUNDA 2023 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

Duyuru Liste Resmi
17.02.2023

Fen İşleri Müdürlüğü Yol, Tretuvar ve Alt Yapı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Yol Temel Alt Temel Malzeme Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
17.02.2023

Fen İşleri Müdürlüğü 2023 Yılı Altyapı Yol Bakım Onarım İçin Beton Elemanları Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
15.02.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü Geniş Format Renkli Yazıcı Mal Alımı İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
15.02.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2023 Yılı Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Bakım Destek ve E-Belediye Yıllık Bakım Destek Hizmet Alımı İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
10.02.2023

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 2023 Yılı Spor Faaliyetleri Eğitim Organizasyon Hizmet Alımı İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
10.02.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü Switch, Ram Donanım ve Lisans Mal Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
10.02.2023

Tarım Hizmetleri Müdürlüğü 2023 Yılı Kent Bostanı ve Muhtelif Alanlarda Çit ve Yol Yapım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
02.02.2023

Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 2778 ada 1 parsel sayılı taşınmazın güneyinde, tasarruf hakkı Belediyemize ait olan yaklaşık 1570 m²’lik park alanına mekanik sistem kapalı otopark projesinin (Teras Park Projesi) kiralanması işine ait ihale, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 21.02.2023 tarihinde yapılacaktır.

Duyuru Liste Resmi
02.02.2023

Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 2767 ada 1 parsel sayılı (eski 536 ada 3 parsel) taşınmaz ve 2767 ada 2 parsel (eski 536 ada 1 parsel) sayılı taşınmazlar üzerine Yüklenici tarafından “Yer Altı Otoparkı İnşa Edilmesi” işinin yapılması ve aynı zamanda intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle uzun süreli intifa hakkı tesis edilerek işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işine ait ihale, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 21.02.2023 tarihinde yapılacaktır.

Duyuru Liste Resmi
30.01.2023

Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz Mahallesi, 472 ada 2 parselin güneydoğusundaki terkli alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait plan paftaları, 3194 sayılı İmar Kanununu 8. Maddesi gereğince, Büyükçekmece Belediyesi ilan panosunda (Büyükçekmece Belediye Binası, C Blok, Kat:1) 31.01.2023 tarihinde askıya asılmıştır. Askı süresi 01.03.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Duyuru Liste Resmi
27.01.2023

2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

Duyuru Liste Resmi
25.01.2023

Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz Mahallesi, 1617 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait plan paftaları, 3194 sayılı İmar Kanununu 8. Maddesi gereğince, Büyükçekmece Belediyesi ilan panosunda (Büyükçekmece Belediye Binası, C Blok, Kat:1) 25.01.2023 tarihinde askıya asılmıştır. Askı süresi 23.02.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Duyuru Liste Resmi
24.01.2023

2023 MALİ YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ KARARI

Duyuru Liste Resmi
16.01.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2023 Yılı Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Ve Bakım Destek Ve E-Belediye Yıllık Bakım Destek Hizmet İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
16.01.2023

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Büyükçekmece Belediyesi 2023 Yılı (9 Ay Süreli) Hizmet Araçları, İş Makineleri ve Jeneratörler İçin Akaryakıt Mal Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
16.01.2023

Kültür İşleri Müdürlüğü 2023 Yılı Büyükçekmece İlçe Genelinde Yapılacak Etkinliklerde Kullanılacak Teknik Sistemler Kiralama ve Organizasyon Hizmet Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
16.01.2023

Kültür İşleri Müdürlüğü 2023 Yılı Büyükçekmece Etkinlik Organizasyon Hizmet Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
04.01.2023

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Büyükçekmece Belediyesi 2023 Yılı Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmakta Olan Resmi Araç ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
04.01.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2023 Yılı Bilgisayar Sistemlerinin Bakımı, Servis Destek ve Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
04.01.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere Sayfa Başı Ücret Karşılığında Kurum Yazıcı/Fotokopi Cihazlarının Bakımı ve Sarf Malzemelerinin Karşılanması İle Kurumun Belirleyeceği Lokasyonlara Belirtilen Sayıda Kiralık Fotokopi/Yazıcı Temini Hizmet Alımı İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
04.01.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2023 Yılı Mevcut CAD ve GIS Yazılımların Güncellenmesi, Yeni Yazılımların Eklenmesi, Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Alımı İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
30.12.2022

Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 2767 ada 1 parsel sayılı (eski 536 ada 3 parsel) taşınmaz ve 2767 ada 2 parsel (eski 536 ada 1 parsel) sayılı taşınmazlar üzerine Yüklenici tarafından “Yer Altı Otoparkı İnşa Edilmesi” işinin yapılması ile yıllık hasılattan %1 ciro bedeli ödemesi ve aynı zamanda intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle uzun süreli intifa hakkı tesis edilerek işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işi, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.