2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Meclis Kararı

27.01.2021

2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Meclis Kararı

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”te Evsel Katı Atıkların toplanması ve taşınması maliyetleri Çevre Temizlik Vergilerinden elde edilen gelirle karşılanamadığı durumlarda, aradaki farkın “kirleten öder prensibine” göre hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerden su faturaları ile toplanması gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu yönetmelik gereği, Belediye Meclisi’nin 04.01.2021 tarih ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen 2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi dosya halinde ekte sunulmuş olup tüm ilgililere duyurulur.​

 

Detay için lütfen tıklayınız.

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.