2023 MALİ YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ KARARI

24.01.2023

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”te Evsel Katı Atıkların toplanması ve taşınması maliyetleri Çevre Temizlik Vergilerinden elde edilen gelirle karşılanamadığı durumlarda, aradaki farkın “kirleten öder prensibine” göre hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerden su faturaları ile toplanması gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu yönetmelik gereği, Belediye Meclisi’nin 05.01.2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen 2023 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi dosya halinde ekte sunulmuş olup tüm ilgililere duyurulur.​

 

Detaylar İçin Lütfen Tıklayınız.

Duyuru Liste Resmi
27.01.2023

2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

Duyuru Liste Resmi
25.01.2023

Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz Mahallesi, 1617 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait plan paftaları, 3194 sayılı İmar Kanununu 8. Maddesi gereğince, Büyükçekmece Belediyesi ilan panosunda (Büyükçekmece Belediye Binası, C Blok, Kat:1) 25.01.2023 tarihinde askıya asılmıştır. Askı süresi 23.02.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Duyuru Liste Resmi
24.01.2023

2023 MALİ YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ KARARI

Duyuru Liste Resmi
16.01.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2023 Yılı Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Ve Bakım Destek Ve E-Belediye Yıllık Bakım Destek Hizmet İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
16.01.2023

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Büyükçekmece Belediyesi 2023 Yılı (9 Ay Süreli) Hizmet Araçları, İş Makineleri ve Jeneratörler İçin Akaryakıt Mal Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
16.01.2023

Kültür İşleri Müdürlüğü 2023 Yılı Büyükçekmece İlçe Genelinde Yapılacak Etkinliklerde Kullanılacak Teknik Sistemler Kiralama ve Organizasyon Hizmet Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
16.01.2023

Kültür İşleri Müdürlüğü 2023 Yılı Büyükçekmece Etkinlik Organizasyon Hizmet Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
04.01.2023

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Büyükçekmece Belediyesi 2023 Yılı Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmakta Olan Resmi Araç ve İş Makinelerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
04.01.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2023 Yılı Bilgisayar Sistemlerinin Bakımı, Servis Destek ve Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Alım İşi İhalesi

Duyuru Liste Resmi
04.01.2023

Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere Sayfa Başı Ücret Karşılığında Kurum Yazıcı/Fotokopi Cihazlarının Bakımı ve Sarf Malzemelerinin Karşılanması İle Kurumun Belirleyeceği Lokasyonlara Belirtilen Sayıda Kiralık Fotokopi/Yazıcı Temini Hizmet Alımı İşi İhalesi

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.