BİRİM ETİK KURALLARI

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönergesi

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Bilgi İşlem Müdürlüğü Etik Kuralları

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Etik Kuralları

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Dış İlişkiler Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Plan ve Proje Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Veterinerlik İşleri Şefliği Birim Etik Kuralları

Zabıta Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Yazı İşleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Temizlik İşleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Sağlık İşleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Sivil Savunma Uzmanlığı Birim Etik Kuralları

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Elektrik Aydınlatma Şefliği Etik Kuralları

Emlak İstimlak Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Evlendirme Memurluğu Birim Etik Kuralları

Güvenlik Amirliği Birim Etik Kuralları

Fen İşleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Hukuk İşleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

İdari İşler Amirliği Birim Etik Kuralları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Kentsel Tasarım Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Kültür İşleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Mali Hizmetler Müdürlüğü Etik Kuralları

Özel Kalem Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Birim Etik Kuralları

Etüd Proje Müdürlüğü Birim Etik Kuralları