2019 Eylül Ayı Meclis Gündemi

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz; 2019 Yılı EYLÜL Ayı Toplantısını, Belediye Hizmet Binasındaki ‘Meclis Toplantı Salonunda” yürütülen tadilat çalışması nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 7. Maddesi hükümleri gereğiııce, 02 EYLÜL 2019 PAZARTESİ günü saat 11.00’da Büyükçekmece, Kamiloba Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:79 (Yılmazlar Kıraathanesi – Merkez Cami Üstü) adresinde bulunan Kahvehane’de yapacaktır.
Toplantıya ait gündem aşağıya çıkarılıııış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi hükümleri gereğince duyurulur.

GÜNDEM KONULARI:

1- İlçernizde 6183 Sayılı Yasanın 91. ve 95. maddeleri gereğince oluşturulacak olan “Satış Komisyonunda” Belediyemizi temsil etmek üzere. Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 Asil ve 1 Yedek Üyenin belirlenebilmesi amacıyla seçim yapılnıası.

2- Belediyemiz Dolu Memur Kadrolarında “Kadro Derece Değişikliği” yapılması hususunun 5393 sayılı Yasanın 49. Maddesi ile 18. Maddesinin (1) fıkrası hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükçekmece, Cumhuriyet Malıallesi, 245 Ada 67 parsel sayılı 4.760,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince müzakeresi ve karara bağlanması.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Büvükçekmece, Cumhuriyet Malıallcsi, 245 Ada 69 parsel sayılı 1.414,12 m2 yüzölçünılü taşınmazın satılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince ıııüzakeresi ve karara bağlanması.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan ve kuru mülkiyetleri ile beraber uzun süreli olarak kiraya verilmiş olup, süre sonunda Belediyemize kalacak olan. Büyükçekmece, Ekinoba Mahallesi, 485 Ada 2 parsel üzerindeki “Ozel Eğitim Tesisi” ile Fatilı Mahallesi 571 Ada 1 parsel üzerindeki “Fakülte, Yüksek Okul ve Eğitim Tesisi”nin, bu günkü değerleri de hesaba katılmak suretiyle, yaptırılacak kıymet takdir bedelleri doğrultusunda satılması hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince müzakeresi ve karara bağlanması.

6- Mülkiyeti Belediyenıize ait olup, Tapu kayıtlarında “Mezarlık” olarak belirlenmiş bulunan, Büyükçekmece, Güzelce Mahallesi, 2883 parsel sayılı 30.000,00 m2 yüzölçümlü ve imar planlarında kısmen “İtfaiye Alam” ve kısmen imar yolunda kalan, Kumburgaz Malıallesi, 332 parsel sayılı 3.296,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların, 2942 Sayılı yasanın 30. maddesi kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devirlerinin yapılması hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince müzakeresi ve karara bağlanması.