Başkan Akgün, ‘Doktora Çarşısı’na jürilik yaptı

Başkan Akgün, ‘Doktora Çarşısı’na jürilik yaptı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF)kapsamında “Doktora Çarşısı” oturumu gerçekleştirildi.

MARUF Doktora Çarşısı’nda doktora programlarına kayıtlı olan araştırmacılar tez çalışmalarını maksimum 3 dakika içerisinde sözlü olarak İngilizce sundular.

Doktora çalışmaları ilgiyle izlendi

İstanbul Kongre Merkezi Beylerbeyi Salonu’nda gerçekleştirilen sunumda, Marmara Urban Forum Hakem Heyeti arasında yer alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sunuma hak kazanan doktora çalışmalarını yakından takip etti. Sunum sonunda genç araştırmacıları kutlayan Akgün, ödül almaya hak kazanan yarışmacıların ödüllerini takdim etti.

Formun temaları konu edildi 

Yarışmacılar sunumlarını akademisyenler, yerel yöneticiler ve belediye başkanlarından oluşan jüri ve izleyiciler önünde gerçekleştirdi. Sunum sonunda jüri ve izleyici oylarıyla belirlenen çalışmalar ödüllendirildi. Sunumu yapılacak tez araştırmaları Marmara Urban Forum’un temaları olan Çevre ve İklim Değişikliği, Dayanıklılık, Göç, Kamusal Mekân, Kent Ağları, Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı Çevre, Sosyal Kapsayıcılık, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik,  Yerel Kalkınma, Yönetişim başlıkları altında yapıldı.