Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
src IE için ve alt etiketi buraya

Uğur Şener

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞİ:​

1981 yılında Samsun’da doğdu. 2003 yılında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği bölümünden Piyade Subayı olarak mezun oldu. 2003-2020 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2009 yılında Birleşmiş Milletler’de görevlendirildi, 2016-2019 yılları arasında yurt dışında proje ve müzakere heyetlerinde yer aldı. 2019 yılında Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsünde, Güvenlik Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılında Büyükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. İngilizce ve Romence bilmektedir.

Misyon


Hemşerilerimizde ortak kentlilik bilincinin ve kent kültürünün oluşmasına, yaygınlaşmasına katkı sağlayarak Hemşerilerimiz ile kurum arasındaki iletişimin etkin ve verimli bir biçimde sürdürülmesini sağlamak, Belediyemizin kurumsal kimliğini ve projelerini Halkla İlişkiler alanında etkin bir biçimde paylaşmak ve takibini yapmaktır.

 

Vizyon


Halkla İlişkiler alanında çağın gerekliliklerinin ötesinde etkin ve öncü uygulamalar geliştirmek.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • Basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması, bu konulardaki gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Ulusal yayın yapan günlük gazetelerden belediyemizi ilgilendiren siyaset, ekonomi ve sosyal olaylarla ilgili haber bültenlerinin derlenerek çoğaltılması, Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına sunulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde Belediye Başkanının günlük programının yerel ve ulusal basına bildirilmesini sağlamak, sosyal medya üzerinden iletişimi sağlamak,
 • Belediye Başkanının ve Başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın-yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Belediye Başkanının basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak,
 • Belediye hizmetlerinin, altyapısının, birimlerinin etkinlik ve organizasyonlarının hemşehrilerimiz tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmaları yürütmek,
 • Basın bültenlerinin hazırlanması, belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (gazete, radyo, televizyon, dergi vb.) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta ve cep mesajı yoluyla ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,
 • Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret vb.) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak arşivlendirilmesini sağlamak,
 • Basın mensupları ile yürütülecek bilgi akışının sürekliliğini sağlamak,
 • Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Başkanın halkı bilgilendirici düzeydeki toplantılarını organize etmek,
 • Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek,
 • Belediyemizin gerek içe gerek dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskı malzemelerini kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, çalışmaların kurum kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek.

MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER

HelpMan

CANLI DESTEK

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ.