Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Meclis Kararı

Paylaş
Geri Dön

​​​

2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Meclis Kararı

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"te Evsel Katı Atıkların toplanması ve taşınması maliyetleri Çevre Temizlik Vergilerinden elde edilen gelirle karşılanamadığı durumlarda, aradaki farkın "kirleten öder prensibine" göre hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerden su faturaları ile toplanması gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu yönetmelik gereği, Belediye Meclisi'nin 10.01.2019 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi dosya halinde ekte sunulmuş olup tüm ilgililere duyurulur.​

İLGİLİ EVRAK : ​​2019 ilgi meclis kararı.pdf

İlişkili İçerikler