Özkan Saka

Fen İşleri Müdür V.

MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ:​1968 yılında Trabzon Yomra’da doğdu. İlk-Orta öğrenimini Trabzon Yomra’da tamamladı. 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1993-2014 yılları arasında özel sektörde şantiye şefi ve proje müdürü görevlerinde bulundu. 2015 yılında Büyükçekmece Belediyesinde Fen İşleri Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2018 yılı Eylül ayından itibaren Fen İşleri Müdür V. Olarak görevine devam etmektedir

MİSYONUMUZ:
Yasal Düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinci ile, Büyükçekmece’nin Kentsel gelişim seviyesini, İlçe halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönünde çalışmalar yapmak, Kentimizin; Yol ve altyapı hizmetlerinin yapımını tamamlamak, Kamu kurumlarına etkili bir şekilde katkıda bulunmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ:​
Avrupa Kenti Büyükçekmece’de Yol ve altyapı görevlerini tamamlamış, Şehircilik unsurlarının sağlanabilecek en üst düzeyde olduğu, İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, gereksinimlerini çağdaş koşullarda sağlayabileceği, belediye hizmetlerinin kentin tüm noktalarına eşit, kaliteli ve hızlı ulaştıran kurum içinde örnek bir müdürlük olmak.

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri
Büyükçekmece İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Bu iş ve işlemleri aşağıda gösterilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yerine getirir. Fen İşleri Müdürlüğü; 5393-5216-5018-3194- 3030-2981 – 3290-3366-4734-4735 sayılı ve ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelikler, yönergeler ve diğer mevzuatlara göre aşağıda sayılan görevleri yapar.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye’nin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanların yapımını gerçekleştirmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkülettirmek.Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak, İlgili mevzuat gereği Belediye’nin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde yollar, alt geçitler, köprüler yapılmasını sağlamak.İlçe içerisinde, belirlenen plan ve program çerçevesinde bordür, tretuar yapım ve bakımını sağlamak, Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını sağlamak.
Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile (BEDAŞ, İGDAŞ, TürkTelekom, İSKİ yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak.Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip, altyapı ruhsatlarının verilmesini sağlamak. Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak. Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde; işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak. Kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe belediyelerine verilen görev ve yetkilerden kendisini ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak.Müdürlüğümüz, tüm bu hizmetleri 2013 yılı süresince müdürlüğüne bağlı şeflikler ve belediyenin diğer müdürlükleriyle işbirliği içinde tamamlamıştır.

Müdürlüğe Ait Bilgiler

1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler belediyemizin Kumburgaz Ek Hizmet Binası ve Tepecik Yol Bakım şantiyesinde yürütülmektedir.

Hizmetlerin yürütüldüğü birimlerimiz aşağıda sunulmuştur,
a) Hizmet Birimleri:
1- Müdür Odası
2- Kalem Odası
3- Fen İşleri Çalışma Odası Binası)
4- Fen İşleri İhale İşlem Bürosu
5- Yol Yapım Birimi (Güzelce Mahallesi Şantiye Binası)
6- Makine Sevk ve İdare Birimi (Tepecik Ulus Mahallesi)
7- Elektrik ve Aydınlatma Birimi (Cumhuriyet Mahallesi Ek Hizmet Binası)
8- Veterinerlik Hizmetleri Birimi (Çakmaklı Mahallesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Mkz.)

2.Personel Durumu

3.Teşkilat Şeması

Müdürlüğümüz;

Alt Yapı Planlama, Harita, Yol-Asfalt işleri Yapım Onarım, Etüt Proje, Numarataj bölümleri konularında görev yapmaktadır.

1.Bölgede Yapımı Tamamlanan Cadde ve sokaklar

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak

Bordür Metraj (m)

Parke Taşı Metraj (m2)

Yağmur Oluğu (m)

1

Atatürk

Gelincik sokak

1,000

2,500

500

2

Atatürk

Hanımeli2

300

375

 

3

Atatürk

Hülya Koçyiğit sokak

600

2,100

300

4

Atatürk

Karaçalı sokak

360

720

180

5

Atatürk

Müzeyyen Senar sokak

420

840

210

6

Atatürk

Nusret Ersöz sokak

200

300

100

7

Atatürk

Sümbül sokak

850

1,360

 

8

Atatürk

Zeki Müren sokak

480

1,200

240

9

Cumhuriyet

Cesaret sokak

600

1,440

400

10

Cumhuriyet

Cevval sokak

480

1,280

 

11

Cumhuriyet

Güngör sokak

900

3,000

 

12

Cumhuriyet

Yıldıray Çınar sokak

500

500

 

13

Dizdariye

Dalyan sanat kafe yolu

400

1,060

 

14

Fatih

Fazlı sokak

200

1,200

200

15

Fatih

Kemerdere caddesi

450

500

 

16

Fatih

Örnek sokak

1,150

2,800

600

17

Fatih

Vehbi Koç caddesi

800

2,100

450

18

Fatih

Zuhal sokak

100

150

 

19

Pınartepe

Akyurt caddesi

2,000

4,000

 

20

Pınartepe

Erdener sokak

200

581

 

21

Pınartepe

Esmeray caddesi

450

2,550

 

22

Pınartepe

Gürkent sokak

400

1,600

 

23

Pınartepe

Kubilay sokak

250

1,000

 

24

Pınartepe

Marput-Ünsal1 sokak

400

1,610

 

25

Pınartepe

Pınartepe İlk okulu

100

330

 

26

Pınartepe

Tay sokak

200

1,000

 

27

Pınartepe

Yahya Çavuş camii

150

700

 

28

Pınartepe

Yeşilyurt caddesi

1,500

2,220

 

 

1. BölgeToplam İmalat

15,440

39,016

3,180

2.Bölgede Yapımı Tamamlanan Cadde ve sokaklar

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak

Bordür Metraj (m)

Parke Taşı Metraj (m2)

Yağmur Oluğu (m)

1

BAHÇELİEVLER

ŞÖLEN 1 SOKAK

 

735.00 m2

 

2

EKİNOBA

HAZAR SOKAK

 

560.00 m2

 

3

EKİNOBA

NECİP FAZIL KISAKÜREK SOKAK

390.00 m

350.00 m2

 

4

EKİNOBA

PİRİ REİS CAMİ İÇİ

180.00 m

670.00 m2

 

5

GÜZELCE

ADALET SOKAK

340.00 m

1300.00 m2

 

6

GÜZELCE

BİZİM SOKAK

200.00 m

700.00 m2

 

7

GÜZELCE

ER SOKAK

620.00 m

540.00 m2

 

8

GÜZELCE

FENER CADDESİ

700.00 m

560.00 m2

 

9

GÜZELCE

GANİ SOKAK

100.00 m

630.00 m2

 

10

GÜZELCE

GÜN SOKAK

100.00 m

700.00 m2

 

11

GÜZELCE

KİLÇİÇEĞİ SOKAK

60.00 m

630.00 m2

 

12

GÜZELCE

ÖĞÜT SOKAK

150.00 m

950.00 m2

 

13

GÜZELCE

PETEK SOKAK

60.00 m

350.00 m2

 

14

GÜZELCE

REİS SOKAK

50.00 m

420.00 m2

 

15

GÜZELCE

REŞADİYE SOKAK

120.00 m

630.00 m2

 

16

GÜZELCE

ROMAN SOKAK

110.00 m

670.00 m2

 

17

GÜZELCE

SEMA SOKAK

330.00 m

1516.00 m2

 

18

GÜZELCE

SILA SOKAK

30.00 m

450.00 m2

 

19

GÜZELCE

UÇAL SOKAK

70.00 m

420.00 m2

 

20

GÜZELCE

UÇAR SOKAK

 

630.00 m2

 

21

GÜZELCE

UMUT 3 SOKAK

150.00 m

700.00 m2

 

22

GÜZELCE

USKUMRU SOKAK

550.00 m

700.00 m2

 

23

GÜZELCE

ÜMİT SOKAK

50.00 m

350.00 m2

 

24

GÜZELCE

YAZAR SOKAK

70.00 m

420.00 m2

 

25

GÜZELCE

YEŞİLÜZÜM SOKAK

150.00 m

700.00 m2

 

26

GÜZELCE

YUNUS CADDESİ

1250.00 m

1300.00 m2

 

27

KUMBURGAZ

PARALEL 1 SOKAK

 

520.00 m2

 

28

MİMAROBA

219. SOKAK

80.00 m

651.00 m2

 

29

MİMAROBA

BENGÜ SOKAK

211.00 m

160.00 m2

 

30

MİMAROBA

DERYANUR SOKAK

80.00 m

650.00 m2

 

31

MİMAROBA

MEMURDAN ARMAĞAN İLKÖĞRETİM OKULU

110.00 m

170.00 m2

 

32

MİMAROBA

ONUR SOKAK

228.00 m

1000.00 m2

 

33

SİNANOBA

AKKUZU SOKAK

250.00 m

400.00 m2

 

34

SİNANOBA

AYLA SOKAK

721.00 m

660.00 m2

 

35

SİNANOBA

HAYIRLI SOKAK

540.00 m

620.00 m2

 

36

SİNANOBA

KOŞU SOKAK 

235.00 m

310.00 m2

 

37

SİNANOBA

ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ

2060.00 m

1010.00 m2

 

 

2. BölgeToplam İmalat

10345 mt

22832 m2

 

3.Bölgede Yapımı Tamamlanan Cadde ve sokaklar

 

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak

Bordür Metraj (m)

Parke Taşı Metraj (m2)

Yağmur Oluğu (m)

1

Hürriyet

Çeşmeyolu caddesi

80

120

 

2

Hürriyet

Dilaver sokak

 

215

 

3

Hürriyet

Divitçi sokak

100

408

 

4

Hürriyet

Doğramacılar sokak

80

270

 

5

Hürriyet

Dokuz Eylül sokak

100​​​​​

512

 

6

Hürriyet

Dolunay sokak

200

763

 

7

Hürriyet

Paye sokak

670

2141

 

8

Hürriyet

Pehlivan sokak

50

175

 

9

Hürriyet

Piri Reis sokak

60

210

 

10

Hürriyet

Tozkoparan sokak

220

240

 

11

Mimarsinan

Aydın4 sokak

103

435

 

12

Mimarsinan

Buket sokak

63

496

 

13

Mimarsinan

Çakmak sokak

78

610

 

14

Mimarsinan

Çömezler sokak

185

585

 

15

Mimarsinan

Dağlıç sokak

21

386

 

16

Mimarsinan

Uğur sokak

297

2181

 

17

Muratçeşme

Ersoy sokak

105

210

 

18

Muratçeşme

Meziyetli sokak

200

300

 

19

Muratçeşme

Muratçeşme kavşak  E-5 bağlantısı

425

604

 

20

Muratçeşme

Nalbant sokak

171

496

 

21

Muratçeşme

Nurbaba sokak

217

1075

 

22

Muratçeşme

Ömür sokak

320

400

 

23

Muratçeşme

Panorama sokak

175

262

 

24

Türkoba

Kooperatifler caddesi

700

950

 

25

Türkoba

Türkoba İlkokulu Bahçesi

342

1363

 

26

Ulus

Bayrak caddesi

537

1176

 

27

Ulus

Elif sokak

450

700

 

28

Ulus

Kaktüs sokak

247

1148

 

29

Ulus

Krizantem sokak

400

1053

 

30

Ulus

Manolya caddesi

520

1300

 

31

Ulus

Taşocağı sokak

594

546

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BölgeToplam İmalat

7710

21330

 

4.Bölgede Yapımı Tamamlanan Cadde ve sokaklar

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak

Bordür Metraj (m)

Parke Taşı Metraj (m2)

Yağmur Oluğu (m)

1

CELALİYE

BAĞLARBAŞI CAD.

95.00 m

70.00 m2

 

2

CELALİYE

ÇEŞMİBADEM SOKAK

270.00 m

2,160.00 m2

 

3

CELALİYE

ELİBOL SOKAK

110.00 m

320.00 m2

 

4

CELALİYE

İSTASYON CADDESİ

280.00 m

1,360.00 m2

 

5

CELALİYE

KARADENİZ CAD.

156.00 m

460.00 m2

 

6

CELALİYE

KARŞIYAKA CAD.

50.00 m

390.00 m2

 

7

CELALİYE

MİMAR SİNAN 1 CAD.

210.00 m

340.00 m2

 

8

CELALİYE

SEDA 1 SOKAK

350.00 m

1,330.00 m2

 

9

CELALİYE

ŞEREFBEY CAD.

10.00 m

190.00 m2

 

10

KAMİLOBA

ATATÜRK 1 CAD.

140.00 m

290.00 m2

 

11

KAMİLOBA

ÇAMLI CADDESİ

48.00 m

170.00 m2

 

12

KUMBURGAZ

İLHAM SOKAK

320.00 m

1,156.00 m2

 

13

KUMBURGAZ

KANUN SOKAK

90.00 m

424.00 m2

 

14

KUMBURGAZ

KARAKOL CADDESİ

460.00 m

520.00 m2

 

15

KUMBURGAZ

KURTULUŞ 3 CADDESİ

210.00 m

2,100.00 m2

 

16

KUMBURGAZ

MİLLET 2 CADDESİ

960.00 m

1,330.00 m2

 

17

KUMBURGAZ

ZENGİN 1 SOKAK

160.00 m

150.00 m2

 

18

YENİ MAHALLE

AY SOKAK

135.00 m

530.00 m2

 

19

YENİ MAHALLE

AY SOKAK (CAMİ AVLU)

20.00 m

420.00 m2

 

20

YENİ MAHALLE

SERVET 1 SOKAK

145.00 m

840.00 m2

 

21

YENİ MAHALLE

YONCA SOKAK

130.00 m

420.00 m2

 

22

YENİ MAHALLE

YUVA SOKAK

130.00 m

390.00 m2

 

 

4. BölgeToplam İmalat

4,479.00 m

15,360.00 m2

 
Tüm Bölgeler Genelinde Asfaltlama Çalışmaları
Sıra No Mahalle Cadde-Sokak Asfalt Metrajı (ton)                      
1 Alkent2000 Dr.Hasan Akgün caddesi 2,400  
2 Çakmaklı Hasat sokak 1,300  
3 Çakmaklı Katip sokak 1,100  
4 Pınartepe Gediz sokak 450  
5 Pınartepe Kızılay caddesi 600  
6 Pınartepe Yücedağ caddesi 1,800  
7 Pınartepe Akyurt caddesi 5,400  
8 SİNANOBA ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ 2015  
9 GÜZELCE MURAT 1 SOKAK 660  
10 GÜZELCE HAN SOKAK 230  
11 GÜZELCE ÖZEL SOKAK 260  
12 GÜZELCE ÖLÇÜ SOKAK 325  
13 GÜZELCE GÜLTAŞ 496.8  
14 GÜZELCE KUDRET 279.72  
15 GÜZELCE ÖVGÜ 390.096  
16 GÜZELCE YAVRU 68.04  
17 GÜZELCE MÜRŞİT 117.6  
18 GÜZELCE CUMHURİYET 254.016  
19 GÜZELCE İSTİKBAL 196.56  
20 GÜZELCE ÖDÜL 521.64  
21 GÜZELCE SEVİNÇ 378  
22 GÜZELCE YÜZYIL 655.2  
23 GÜZELCE ADİL 319.2  
24 GÜZELCE USKUMRU 680.4  
25 GÜZELCE ER 794.88  
26 GÜZELCE FENER 645.12  
27 GÜZELCE ASIR 487.2  
28 GÜZELCE ÇALIŞKAN 168  
29 GÜZELCE YUNUS CAD 1148.256  
30 MİMAROBA BOĞAZ SOKAK 134.4  
31 MİMAROBA BAYRAM SOKAK 193.2  
32 MİMAROBA BERKMAN SOKAK 193.2  
33 SİNANOBA HAYIRLI SOKAK 570.24  
34 Güzelce Soner sokak 1,800.00  
35 Güzelce Büyükerenler Sokak 30  
36 Güzelce Türkoba Caddesi 2.50  
37 Hürriyet Davutpaşa Caddesi 4.50  
38 Hürriyet Derman Sokak 1.50  
39 Hürriyet Ferah Sokak 8.50  
40 Hürriyet Fevzi Paşa Caddesi 3.00  
41 Hürriyet İncirli caddesi 20.00  
42 Hürriyet İstiklal Caddesi 32.00  
43 Hürriyet Kazım Kara Bekir Caddesi 10.00  
44 Hürriyet Mimar Caddesi 10.00  
45 Hürriyet Serhat Sokak 90.00  
46 Hürriyet Sevilay Sokak 3.00  
47 Hürriyet Sokullu Paşa Sokak 30.00  
48 Hürriyet Tuğrul Han Sokak 15.00  
49 Türkoba Arnavuttepe Caddesi 1.50  
50 Türkoba Çam 3 Sokak 9.00  
51 MimarSinan içel Caddesi 24.00  
52 Murat Çeşme Eski Silivri Caddesi 18.00  
53 Murat Çeşme Peker Sokak 12.00  
54 Ulus GülCihan Sokak 18.00  
55 Ulus İsmet Paşa Caddesi 15.00  
56 CELALİYE MAHALLESİ AĞIRTAŞ SOKAK 104,850  
57 CELALİYE MAHALLESİ AKDENİZ  CADDESİ 193,300  
58 CELALİYE MAHALLESİ AVUKATLAR SOKAK 243,300  
59 CELALİYE MAHALLESİ AYDIN 2 SOKAK 116,950  
60 CELALİYE MAHALLESİ BAĞLARBAŞI CADDESİ 1,377,150  
61 CELALİYE MAHALLESİ BOĞAZ 1 SOKAK 155,200  
62 CELALİYE MAHALLESİ BORA 1 SOKAK 375,650  
63 CELALİYE MAHALLESİ CELALİYE-KAMİLOBA CAD. 131,900  
64 CELALİYE MAHALLESİ DEREBOYU CADDESİ 203,250  
65 CELALİYE MAHALLESİ EFEOĞLU SOKAK 42,600  
66 CELALİYE MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ 339,350  
67 CELALİYE MAHALLESİ FESLİHAN SOKAK 103,950  
68 CELALİYE MAHALLESİ FİLİZ 3 SOKAK 173,650  
69 CELALİYE MAHALLESİ GÖKBERK SOKAK 120,850  
70 CELALİYE MAHALLESİ GÖNÜL 3 SOKAK 106,700  
71 CELALİYE MAHALLESİ GÜNDÜZ SOKAK 187,650  
72 CELALİYE MAHALLESİ HANIMELİ  4 SOKAK 63,450  
73 CELALİYE MAHALLESİ HASRET SOKAK 121,650  
74 CELALİYE MAHALLESİ KARABAĞ SOKAK 191,050  
75 CELALİYE MAHALLESİ KERVAN 2 SOKAK 304,650  
76 CELALİYE MAHALLESİ KORAY SOKAK 165,750  
77 CELALİYE MAHALLESİ KORYÜREK SOKAK 112,550  
78 CELALİYE MAHALLESİ KUL SOKAK 133,400  
79 CELALİYE MAHALLESİ MİLLET 5 CADDESİ 330,150  
80 CELALİYE MAHALLESİ MUTLU 1 SOKAK 134,400  
81 CELALİYE MAHALLESİ NİYAZ SOKAK 104,350  
82 CELALİYE MAHALLESİ ÖZAY SOKAK 152,150  
83 CELALİYE MAHALLESİ ÖZGÜL SOKAK 174,050  
84 CELALİYE MAHALLESİ PALA SOKAK 310,700  
85 CELALİYE MAHALLESİ SUDİ ÖZKAN CADDESİ 2,085,700  
86 CELALİYE MAHALLESİ ŞİMAL SOKAK 216,700  
87 CELALİYE MAHALLESİ TEMALTI CADDESİ 422,550  
88 CELALİYE MAHALLESİ TİLKİ SOKAK 70,000  
89 CELALİYE MAHALLESİ YAĞMUR 1 SOKAK 309,650  
90 CELALİYE MAHALLESİ ZÜMRE SOKAK 331,600  
91 KAMİLOBA MAHALLESİ ADA SOKAK 62,900  
92 KAMİLOBA MAHALLESİ ADİLE NAŞİT SOKAK 275,850  
93 KAMİLOBA MAHALLESİ ALAÇATI SOKAK 120,100  
94 KAMİLOBA MAHALLESİ ALTIN 1 SOKAK 126,300  
95 KAMİLOBA MAHALLESİ BALABAN SOKAK 152,100  
96 KAMİLOBA MAHALLESİ BARKIN SOKAK 263,950  
97 KAMİLOBA MAHALLESİ BERRAK SOKAK 149,500  
98 KAMİLOBA MAHALLESİ BİLGİNLER SOKAK 113,350  
99 KAMİLOBA MAHALLESİ BUHAR SOKAK 204,150  
100 KAMİLOBA MAHALLESİ ÇAĞATAY SOKAK 108,650  
101 KAMİLOBA MAHALLESİ ÇINARLIK CADDESİ 802,550  
102 KAMİLOBA MAHALLESİ DENİZ 1 SOKAK 316,300  
103 KAMİLOBA MAHALLESİ DİLAVER SOKAK 190,800  
104 KAMİLOBA MAHALLESİ EMEK SOKAK 380,000  
105 KAMİLOBA MAHALLESİ EMSAL 1 SOKAK 111,600  
106 KAMİLOBA MAHALLESİ ERDEM 3 SOKAK 40,000  
107 KAMİLOBA MAHALLESİ FATİH CADDESİ 846,700  
108 KAMİLOBA MAHALLESİ GARDENYA 1 SOKAK 69,400  
109 KAMİLOBA MAHALLESİ GÖNÜL 3 SOKAK 148,800  
110 KAMİLOBA MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK 189,400  
111 KAMİLOBA MAHALLESİ GÜLENSU SOKAK 78,950  
112 KAMİLOBA MAHALLESİ GÜNÇİÇEK SOKAK 185,600  
113 KAMİLOBA MAHALLESİ GÜNEŞ 2 SOKAK 228,700  
114 KAMİLOBA MAHALLESİ İKİZLER SOKAK 116,500  
115 KAMİLOBA MAHALLESİ İNCİ 2 SOKAK 224,400  
116 KAMİLOBA MAHALLESİ KARACA 1 SOKAK 72,450  
117 KAMİLOBA MAHALLESİ KUMRU SOKAK 355,300  
118 KAMİLOBA MAHALLESİ KURTULUŞ 1 CADDESİ 924,600  
119 KAMİLOBA MAHALLESİ MAHARET SOKAK 148,750  
120 KAMİLOBA MAHALLESİ MARİN SOKAK 165,100  
121 KAMİLOBA MAHALLESİ MARTI 1 SOKAK 65,650  
122 KAMİLOBA MAHALLESİ MİHRAÇ 1 SOKAK 97,100  
123 KAMİLOBA MAHALLESİ MİLLİ ŞAİR CADDESİ 182,700  
124 KAMİLOBA MAHALLESİ PINARCIK SOKAK 97,450  
125 KAMİLOBA MAHALLESİ SADABAT SOKAK 113,050  
126 KAMİLOBA MAHALLESİ SANCAK 1 SOKAK 29,950  
127 KAMİLOBA MAHALLESİ SELİMİYE CADDESİ 500,850  
128 KAMİLOBA MAHALLESİ SEZGİNLER SOKAK 318,600  
129 KAMİLOBA MAHALLESİ ZAKKUM 1 SOKAK 145,350  
130 KAMİLOBA MAHALLESİ ZERDALİ SOKAK 365,000  
131 KUMBURGAZ MAHALLESİ AYDIN 3 SOKAK 387,100  
132 KUMBURGAZ MAHALLESİ BAHAR 2 SOKAK 274,250  
133 KUMBURGAZ MAHALLESİ EFSUN SOKAK 157,400  
134 KUMBURGAZ MAHALLESİ HACIBEY SOKAK 263,050  
135 KUMBURGAZ MAHALLESİ KÜRK CADDESİ 799,100  
136 KUMBURGAZ MAHALLESİ LİMON SOKAK 187,400  
137 KUMBURGAZ MAHALLESİ MİLLET 2 CADDESİ 1,268,700  
138 KUMBURGAZ MAHALLESİ ŞAN SOKAK 149,750  
139 KUMBURGAZ MAHALLESİ VATAN 2 CADDESİ 415,000  
140 YENİ MAHALLE DOĞA SOKAK 117,350  
141 YENİ MAHALLE TARLAKUŞU SOKAK 603,750  
142 YENİ MAHALLE YUNUS EMRE  3 CADDESİ 495,100  
         
  DÖKÜLEN TOPLAM ASFALT MİKTARI (ton) 52,525.9960  
Tüm Bölgeler Genelinde Malzeme Serilmesi Çalışmaları
Sıra No Mahalle Cadde-Sokak
1 19 MAYIS MAH BAHAR 1 SOKAK
2 ATATÜRK MAH ALBATROS OTOPARK
3 BAHÇELİEVLER MAH ONUR 5 SOKAK
4 BAHÇELİEVLER MAH TARÇIN SOKAK
5 CELALİYE MAH 18 MART CADDESİ
6 CELALİYE MAH 19 MAYIS CADDESİ
7 CELALİYE MAH ASRIN SOKAK
8 CELALİYE MAH AVCILAR CADDESİ
9 CELALİYE MAH AVUKATLAR SOKAK
10 CELALİYE MAH AZİMKAR CADDESİ
11 CELALİYE MAH CESİMDERE CADDESİ
12 CELALİYE MAH DÜDEN 1 SOKAK
13 CELALİYE MAH EMİNÖNÜ CADDESİ
14 CELALİYE MAH FİDANLIK SOKAK
15 CELALİYE MAH FULYA SOKAK
16 CELALİYE MAH GÜLİZ SOKAK
17 CELALİYE MAH HASANOĞLU SOKAK
18 CELALİYE MAH HÜLYA 1 SOKAK
19 CELALİYE MAH HÜR 1 SOKAK
20 CELALİYE MAH İLKAY 1 SOKAK
21 CELALİYE MAH İYİGÜN SOKAK
22 CELALİYE MAH KAMİLOBA CADDESİ
23 CELALİYE MAH KARTALTEPE CADDESİ
24 CELALİYE MAH MİRALAY SOKAK
25 CELALİYE MAH MURATBEY CADDESİ
26 CELALİYE MAH ÖZMARMARA CADDESİ
27 CELALİYE MAH SAKİ SOKAK
28 CELALİYE MAH SENA SOKAK
29 CELALİYE MAH SERDAR SOKAK
30 CELALİYE MAH SEZEN AKSU SOKAK
31 CELALİYE MAH SUDE SOKAK
32 CELALİYE MAH ŞENELLER SOKAK
33 CELALİYE MAH TILSIM SOKAK
34 CELALİYE MAH TOPEL SOKAK
35 CELALİYE MAH TUNÇLAR SOKAK
36 CELALİYE MAH TURNA 1 SOKAK
37 KAMİLOBA MAH HİSAR SOKAK
38 KAMİLOBA MAH HÜRRİYET 2 CADDESİ
39 KAMİLOBA MAH KADİR SOKAK
40 KAMİLOBA MAH KARACAL SOKAK
41 KAMİLOBA MAH KARDELEN 3 SOKAK
42 KAMİLOBA MAH KURT SOKAK
43 KAMİLOBA MAH LALEZAR SOKAK
44 KAMİLOBA MAH MARİN SOKAK
45 KAMİLOBA MAH MELTEM SOKAK
46 KAMİLOBA MAH NİYAZ SOKAK
47 KAMİLOBA MAH ONUR 1 SOKAK
48 KAMİLOBA MAH ORKİDE SOKAK
49 KAMİLOBA MAH OTOBAN ÜSTÜ
50 KAMİLOBA MAH ÖZER SOKAK
51 KAMİLOBA MAH SANCAK SOKAK
52 KAMİLOBA MAH SAVAŞ SOKAK
53 KAMİLOBA MAH SENNUR SOKAK
54 KAMİLOBA MAH ŞENSAY SOKAK
55 KUMBURGAZ MAH ÇİŞE SOKAK
56 KUMBURGAZ MAH DUMANKAYA SOKAK
57 KUMBURGAZ MAH EYLÜL SOKAK
58 KUMBURGAZ MAH GÜLNUR SOKAK
59 KUMBURGAZ MAH GÜMÜŞ 2 SOKAK
60 KUMBURGAZ MAH GÜNÇİCEĞİ SOKAK
61 KUMBURGAZ MAH GÜNGÖRMÜŞLER CADDESİ
62 KUMBURGAZ MAH HAZİRAN SOKAK
63 KUMBURGAZ MAH HUMUS SOKAK
64 KUMBURGAZ MAH HÜLYA SOKAK
65 KUMBURGAZ MAH İLHAM SOKAK
66 KUMBURGAZ MAH K9 KÖPEK ÇİFLİĞİ
67 KUMBURGAZ MAH KANUN SOKAK
68 KUMBURGAZ MAH KAYIN 2 SOKAK
69 KUMBURGAZ MAH KERKÜK SOKAK
70 KUMBURGAZ MAH KIRÇEŞME SOKAK
71 KUMBURGAZ MAH LİMON SOKAK
72 KUMBURGAZ MAH MAHMUTBEY SOKAK
73 MURATÇEŞME MAH Bozkurt sokak
74 MURATÇEŞME MAH Ekin sokak
75 MURATÇEŞME MAH Muhsin Çavuş sokak
76 MURATÇEŞME MAH Peyami Safa sokak
77 MURATÇEŞME MAH Varlık sokak
78 PINARTEPE MAH ALPER 1 SOKAK
79 SİNANOBA MAH OBA CLUB
80 TÜRKOBA MAH Çayır sokak
81 TÜRKOBA MAH Çimen sokak
82 TÜRKOBA MAH Dereboyu caddesi
83 TÜRKOBA MAH Ebegümeci sokak
84 TÜRKOBA MAH İlgili sokak
85 TÜRKOBA MAH Kooperatifler caddesi
86 TÜRKOBA MAH Yaldız sokak
87 TÜRKOBA MAH Zara sokak
88 ULUS MAH Garajyolu sokak
89 ULUS MAH Tepecik İlkokulu
90 YENİMAHALLE AHU 1 SOKAK
91 CELALİYE MAH HÜR 1 SOKAK
92 CELALİYE MAH İLKAY 1 SOKAK
93 CELALİYE MAH İYİGÜN SOKAK
94 CELALİYE MAH KAMİLOBA CADDESİ
95 CELALİYE MAH KARTALTEPE CADDESİ
96 CELALİYE MAH MİRALAY SOKAK
97 CELALİYE MAH MURATBEY CADDESİ
98 CELALİYE MAH ÖZMARMARA CADDESİ
99 CELALİYE MAH SAKİ SOKAK
100 CELALİYE MAH SENA SOKAK
101 CELALİYE MAH SERDAR SOKAK
102 CELALİYE MAH SEZEN AKSU SOKAK
103 CELALİYE MAH SUDE SOKAK
104 CELALİYE MAH ŞENELLER SOKAK
105 CELALİYE MAH TILSIM SOKAK
106 CELALİYE MAH TOPEL SOKAK
107 CELALİYE MAH TUNÇLAR SOKAK
108 CELALİYE MAH TURNA 1 SOKAK
109 HÜRRİYET MAH Menekşe caddesi
110 HÜRRİYET MAH Olgun sokak
111 KAMİLOBA MAH ALTIN 1 SOKAK
112 KAMİLOBA MAH AYMAKENT CADDESİ
113 KAMİLOBA MAH BARIŞ 1 SOKAK
114 KAMİLOBA MAH BEŞİKTAŞ CADDESİ
115 KAMİLOBA MAH DİLAVER SOKAK
116 KAMİLOBA MAH EMSAL 1 SOKAK
117 KAMİLOBA MAH ESER 1 SOKAK
118 KAMİLOBA MAH EZGİ 1 SOKAK
119 KAMİLOBA MAH FİDANLIK SOKAK
120 KAMİLOBA MAH GENÇLİK SOKAK
121 KAMİLOBA MAH GÖKAY 1 SOKAK
122 KAMİLOBA MAH GÖKSU 1 SOKAK
123 KAMİLOBA MAH GÖKŞEN SOKAK
124 KAMİLOBA MAH GÜLENDAM SOKAK
125 KAMİLOBA MAH GÜLKURUSU SOKAK
126 KAMİLOBA MAH GÜZELCAM SOKAK
127 KAMİLOBA MAH ŞEREFHAN SOKAK
128 KAMİLOBA MAH TUTKU SOKAK
129 KAMİLOBA MAH UZUNIRMAK SOKAK
130 KAMİLOBA MAH YAKUT 1 SOKAK
131 KAMİLOBA MAH YUNUS EMRE 1 CADDESİ
132 KUMBURGAZ MAH 2.OTOBAN CADDESİ
133 KUMBURGAZ MAH AKSEL SOKAK
134 KUMBURGAZ MAH ALP SOKAK
135 KUMBURGAZ MAH ANIL SOKAK
136 KUMBURGAZ MAH ARDA SOKAK
137 KUMBURGAZ MAH ATAKAN SOKAK
138 KUMBURGAZ MAH AYDIN 3 SOKAK
139 KUMBURGAZ MAH BAĞDERESİ SOKAK
140 KUMBURGAZ MAH BAHAR 2 SOKAK
141 KUMBURGAZ MAH BUZUL 84
142 KUMBURGAZ MAH CUMHURİYET 4 CADDESİ
143 KUMBURGAZ MAH ÇANÇİĞE SOKAK
144 KUMBURGAZ MAH ÇİMEN 3 SOKAK
145 KUMBURGAZ MAH MART SOKAK
146 KUMBURGAZ MAH MELEKOTU SOKAK
147 KUMBURGAZ MAH MERA CADDESİ
148 KUMBURGAZ MAH NİSA SOKAK
149 KUMBURGAZ MAH ÖMÜR CADDESİ
150 KUMBURGAZ MAH SADE SOKAK
151 KUMBURGAZ MAH SAMYELİ CADDESİ
152 KUMBURGAZ MAH SAROZ SOKAK
153 KUMBURGAZ MAH SEFA SOKAK
154 KUMBURGAZ MAH SENEM SOKAK
155 KUMBURGAZ MAH SÖĞÜTLER CADDESİ
156 KUMBURGAZ MAH TADAL SOKAK
157 KUMBURGAZ MAH TOMRİS SOKAK
158 KUMBURGAZ MAH TURKUAZ SOKAK
159 KUMBURGAZ MAH UMUT CADDESİ
160 KUMBURGAZ MAH ZAKKUM 3 SOKAK
161 KUMBURGAZ MAH ZAMBAK 5 SOKAK
162 MİMARSİNAN MAH MİNİBÜS SON DURAK
163 YENİMAHALLE ASLI 1 SOKAK
164 YENİMAHALLE BENGÜ 2 SOKAK
165 YENİMAHALLE ÇİFLİK CADDESİ
166 YENİMAHALLE NERGİS SOKAK
167 YENİMAHALLE SEDAY SOKAK
168 YENİMAHALLE ZENCEFİL SOKAK ​​

Telefon: 0 ​(212) 885 25 00
Fax: 0 ​(212) 885 02 30
E-posta : fen@bcekmece.bel.tr