Abdulhamit Pehlivan

Basın Yayın Müdür Vk.

MİSYON
He türlü organizasyon ve faaliyetin ulusal ve yerel medya kuruluşlarına zamanında ve eksiksiz duyurulmasını sağlamak, Yazılı basında yer alan haberleri zamanında ve eksiksiz takip etmek, yönetimin bilgisine sunmak ve arşivlemek. Belediyemiz ile ilgili faaliyetleri takip ederek fotoğraf ve kamera görüntüsü almak. Belediyemizin web sitesinde yer alacak olan haberleri yayına hazırlamak ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.​

VİZYON
Ulusal ve uluslararası düzeyde üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla lider bir Belediye olma yolunda Büyükçekmece Belediyesinin tanıtımını en iyi şekilde yapmaktır.​​

Müdürlüğümüzün Amacı

Vatandaş odaklılık, şeffaflık, katılımcılık ve iletişim ilkelerimiz ışığında, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan farklılık gösteren hemşehrilerimize; kenti sahiplenme bilincini aşılamak, gönüllü katılımlarını sağlamak, kültürel etkileşim ve zenginleşmenin sağlanacağı koşulların oluşturulmasına katkıda bulunmak, fırsat eşitliği esasıyla sosyal dayanışma ve yardımlaşma için uygun koşulları gerçekleştirmek, kurumdan beklenen iş, işlem ve beklentileri değerlendirerek gerekli koordinasyonun yapılmasını sağlamak Belediye Başkanlığımızın hizmetlerinin basın yayın organları aracılığıyla tanıtımını yapmak müdürlüğümüzün temel amaçlarını oluşturmaktadır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

-Basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması, bu konulardaki gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
-Ulusal yayın yapan günlük gazetelerden belediyemizi ilgilendiren siyaset, ekonomi ve sosyal olaylarla ilgili haber küpürlerinin derlenerek çoğaltılması, belediye başkanı ve başkan yardımcılarına sunulması işlemlerinin yapılarak takibini sağlamak,
-Gerektiğinde belediye başkanının günlük programının yerel ve ulusal basına bildirilmesini sağlamak, sosyal medya üzerinden iletişimi sağlamak,
-Belediye başkanının ve başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın-yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
-Belediye başkanının basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak,
-Belediye hizmetlerinin, altyapısının, birimlerinin etkinlik ve organizasyonlarının hemşehrilerimiz tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmaları yürütmek,
-Basın bültenlerinin hazırlanması, belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (gazete, radyo, televizyon, dergi vb.) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta ve cep mesajı yoluyla ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,
-Çeşitli konularda (faaliyet, aç ılış, ziyaret vb.) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak arşivlendirilmesini sağlamak,
-Film, video vb. konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve birimin faydalanmasını sağlamak,
-Basın mensupları ile yürütülecek bilgi akışının sürekliliğini sağlamak,
-Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve başkanın halkı bilgilendirici düzeydeki toplantılarını organize etmek,
-Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek,
-Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile belediye yönetiminin belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek,
-Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek,
-Hemşehrilerimizden gelen başvuruları (telefon, e-mail, faks, şahsen ve sosyal medya yoluyla) ilgili birimlere yönlendirmek ve başvuru sahiplerini bilgilendirmek,
-Belediyemiz sınırları içerisinde düzenlenen çeşitli festival, şenlik gibi etkinliklerle ilgili gerekli çalışmaları organize ederek etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak,
-Belediyemiz tarafından yapılan ve resmi açılışı yapılacak yerlerin gerekli tanıtım çalışmalarının yatırımlarını yapmak ve ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlamak,
-Belediyemizin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve belediyemizin hizmetleri hakkında hemşehrilerimizi bilgilendirmek, halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak,
-Dar gelirli, yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz, yetim vb. mağdur hemşehrilerimizin tespitini yaparak ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu doğrultuda gerekli olan eşya, gıda, yakacak, giyecek vb. yardımları ulaştırmak,
-İlçemizde sosyal yardımlaşma bilincinin gelişmesi için gerekli faaliyetlerde bulunup yönlendirmeyi sağlamak,
-Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilinci ile yardımda bulunak isteyen özel veya tüzel kişilerin ihtiyaç sahiplerini bulmalarına konusunda yönlendirme yapmak ve takibini yapmak,
-Doğal afetlerden ve olağanüstü durumlardan etkilenmiş bölgelerdeki insanlarımıza ulaşacak yardım kampanyaları düzenlemek,
-Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşmiş doğal afet ve olağanüstü durumlar da o bölgelerde yaşayan mağdur durumda kalmış insanlarımızın, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım kampanyaları düzenlemek, toplanan ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasının sağlanması,
İlçemiz sınırlarında bulunan iş yerlerinin ihtiyaçlarına yönelik personel istihdamını sağlayacak veri tabanının oluşturulmak, iş bulmak maksadıyla gelen müracaatların toplanması, değerlendirilmesi ve ilgili iş yerlerine yönlendirilmesini yapmak,
-Çalışan arayan işyerlerine niteliklerine uygun hemşehrilerimizi yönlendirmek,
-Engelli hemşehrilerimizin sosyal hayata katılımını sağlamak, bireyin kentteki yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla konser, piknik vb. etkinlikler düzenlenmek,
-Engelli hemşerilerimize yaşam destek araçlarının (Akülü engelli aracı, manuel engelli aracı, işitme cihazı, koltuk değneği, hasta yatağı vb. ) teminini sağlamak,
-Ramazan, muharrem aylarında toplu iftar, önemli gün ve gecelerde toplu yemek etkinliklerini düzenlenmek, vefat eden hemşehrilerimizin taziye evine yemek ikramında bulunmak,
-Önemli gün ve haftalarda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
-Kurum içi Müdürlüklerimizin organizasyonlarında hemşehrilerimizin organizasyona desteğini sağlamak amacıyla gerekli koordinasyonu yapmak,
-Dar gelirli hemşehrilerimizin nikah törenlerini düzenlemek ve sünnet operasyonlarını koordine etmek,
-Stratejik planın öngördüğü görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Müdürlüğe Ait Bilgiler

1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüz, Fatih Mahallesi merkez ofisi, Atirus AVM Basın Bürosu, Mimarsinan Merkez Mahallesi Çözüm Masası, Sinanoba Atrium Çarşışı ve Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezinde olmak üzere toplam 5 ayrı ofis ile hizmet vermektedir.​

Personel Durumu

Müdürlüğümüzde;
1 Müdür,
1 Müdür Yardımcısı,

2 Memur,
4 Büro elemanı olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.

BASIN YAYIN FAALİYETLERİ
Bağımsız medya takip firmalarınca yapılan 2014 yılı analizlerinde; İstanbul’un 39 ilçe belediyesi arasında Büyükçekmece Belediyesi, yazılı basında hakkında en çok haber yapılan belediye olarak ilk sırada yer alırken, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’de 39 ilçe belediye başkanı arasında hakkında en fazla haber yapılan belediye başkanı olarak birinci sırada yer aldı.​

Telefon:  444 0 340
Fax: (212) 881 36 40​
E-posta : basin​@bcekmece.bel.tr​​