Nazan Karagözoğlu

Kültür İşleri Müdür V.

Müdürün Özgeçmişi
1962’de Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Büyükçekmece’de tamamladı.
1987 Yılında Büyükçekmece Belediyesi`nde çalışma hayatına başladı.Çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 2007 yılında Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte, Müdür vekilliği görevine atandı. 2000 yılından beri Büyükçekmece Belediyesi`nin​ gerçekleştirdiği Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali`nin ülkeler genel program koordinatörlüğünü yürütmektedir. Büyükçekmece Belediyesi`ndeki görevlerinin yanı sıra 1983 yılından beri Türk Folklor Kurumu Derneği`nin üyesidir. Farklı dönemlerde derneğin belirli birimlerinde ve yönetiminde görev almıştır. 2011 yılından beri Uluslararası Festivaller Birliği Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012 yılından beri FIDAF (Federation of international DanceFestivals) Uluslararası Halk Dansları Federasyonu Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. ​Geleneksel halk bilimi ile ilgili olarak birçok ülkede çok sayıda uluslararası festival, yarışma, toplantı, organizasyon ve seminere katılmıştır. Bu etkinliklerde düzenleme kurulu ve jüri üyesi olarak görev yapmaktadır.​​

Misyon
​Gelişim eğitimle gerçekleşir düşüncesinden hareketle, aile bireylerinden başlayarak topluma eğitim vermek,Eğitimli, çağdaş ve kültürlü bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak,Halkımızı tüketici durumdan üretici duruma getirmek. Mesleğe ve hobiye yönelik eğitim alanlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak,Gençlerin, çocukların, engellilerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak,Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Halkımızı buluşturmak.
 
Vizyon
”Daha Çağdaş Büyükçekmece,Daha mutlu Büyükçekmece’li hedefimiz doğrultusunda Dünya Kenti Büyükçekmece’yi kültürel ve mesleki eğitimle donatmak.
 
Yetki,​Görev ve Sorumluluklarımız 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sanat, eğitim ve organizasyon alt birimlerinden oluşmaktadır. Belediyenin hizmet alanı kapsamında bulunan bölgelerde kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması
konusunda gerekli çalışmalar yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek festivallerle ilgili hizmetleri yerine getirmek, Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, gençlik ve spor konularında hizmet vermek, Belediye sınırları dâhilinde bulunan tarihsel ve kültürel değerlerin koruması ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek.
 
Geleneksel Türk halk ve Türk sanat müziği ve evrensel müziğin çeşitli türlerini tanıtarak halkın kaynaşmasını, ortak kent kültürünün oluşmasını sağlamak, Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim kültür ve sosyal içerikli kurslar açmak, başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle desteklemek. Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak, Ev kadınlarına yönelik çeşitli dallarda eğitici, öğretici, sosyal becerilerini geliştirici 
 
Meslek Edindirme ve Beceri Kursları ile ÖSS, OKS, Bilgisayar, Yabancı Dil Kursları açmak, Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapmak, Çocuklar, özürlüler, yaşlılar ve kimsesizlere
yönelik her türlü rehabilitasyon programları düzenlemek, spor etkinlikleri, yarışmalar, seminerler düzenlemek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve eğitim kurumlarıyla sosyal ve kültürel
konularda yapılacak faaliyetlerde işbirliği yapmak, Kültürel hayata katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, vs hazırlayarak halka ulaşmasını sağlamak,
İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum, sergi vb. etkinlikler düzenlemektir. 
 
Kültür ve Sosyal İler Müdürlüğü;
Atatürk Kültür Merkezi,Meslek Edindirme Kursları,Barış Manço Kültür Eğitim Ve Sanat Merkezi,Değirmenpark,Mimaroba,Güzelce,Kumburgaz,Sinanoba,Tepecik,Celaliye,Eski Haman, Pınartepe, Tepekent, Mimarsinan (Romder), Çakmaklı,Dünya Kostümleri Müzesi ve Halk Kütüphaneleri olarak  hizmet vermektedir.

Kültür İşleri Müdürlüğü​

Büyükçekmece’yi kültür ve sanatta da Dünya kenti yapan en önemli etkinliklerden biri de uluslararası kültür ve sanat festivalidir.2016 yılında 17.si düzenlenen festivale 64 ülkeden 1300’e yakın sanatçı katılmıştır.On gün boyunca Kemal Sunal Amfi tiyatro, Atatürk Kültür Merkezi, Kervansaray ve Barış Manço Kültür Merkezindeki etkinliklerde yüz binlerce sanat sever kültür ve sanat elçileri ile buluştu.

Dünyanın dört bir köşesinden gelen 13.000’nin üzerinde sanat elçisi,Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde el ele vererek “Sevgi birbirimize,barış hepimize.” sloganı ile dünyaya barış mesajı verdi.Uluslararası Kültür ve Sanat festivali ile, Dünya kültürlerini ve insanlarını Büyükçekmece ve İstanbuldaki halkımızla buluşturup tüm dünyaya şehrimizi ve ülkemizi tanıttık. 17. Festival’de şehrimizde ağırladığımız 17.000’in üzerinde dünya genci ve sanat elçisine Türk misafir perverliğini yaşatıp,onların ülkelerinde birer fahri Türk elçisi olmalarını sağladık.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi

Büyükçekmece’de yaşayan şehir halkının kültürel üretiminin,sanat düzeyinin ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla, kültürel ve sanatsal gereksinimleri karşılamaya yönelik yapılaşma ve etkinlikleri gerçekleştirmek.
Kültür ve sanat alanında ulusal-uluslararası festivaller ve temsil-tanımaya yönelik etkinlikler düzenlemek.
Yurtiçi ve yurtdışında etkinlikler gerçekleştirerek şehrimizde kültür, sanat ve bilim alanında sanatçı ve kurum-kuruluşların kendilerini, ürün ve eserlerini tanıtmaya yardımcı olmak.
Müdürlüğümüz,Büyükçekmece’nin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını göz önüne alarak birçok kültürel etkinlikleri halkımızın hizmetine sunmaktadır.
Bu hizmetleri sunarken Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü gerek personel gerek teknik konularda yardımlarda bulunmaktadır.
Bütün programlarımızın tanıtımı, davetiyeleri, ses düzeni, fotoğraf ve kamera hizmetleri Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Tanıtım Tasarım Birimi tarafından yürütülmektedir.
Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi

Kültür merkezimizde sahne sanatları eğitimleri verilmektedir.Türk Halk Müziği korosu, halk oyunları, bağlama, gitar, ritm, ud, piyano, keman, tiyatro minikler ve yetişkinler, bale, Latin dansları, salsa, tango, resim, atık rölyef eğitimleri verilmektedir.

Değirmenpark Sanat Merkezi

Daha çok bayanların el becerilerine ve üretime yönelik geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutmuş el beceresi kurslarımızdır. Bu kurslarımız; boncuk nakışı, kitre bebek, takı tasarımı, ahşap boyama, kumaş üzerine ebru, Brezilya ve kurdele nakışı, ahşap üzerine rölyef, biçki-dikiş iğne oyası, hat üzerine varak sanatı, tel kırma ve kanaviçe, mefruşat, nikah şekerleri ve süsleme sanatı üzerinedir. Bayanlarımız hem meslek edinip hem de ürettikleri işleri sanat sokağında satış yaparak hane bütçelerine katkıda bulunmaktadırlar.

Çakmaklı Eğitim ve Sanat Evi

El sanatları kurslarımız; takı tasarım, ahşap boyama, Brezilya ve kurdele nakışı , biçki-dikiş ve ev tekstili üzerinedir. Bunun yanı sıra yetişkinlerimize Meslek Edindirme Kursu kapsamında Bilgisayar ve İngilizce dersleri; çocuklarımıza ise okul derslerine yardımcı olmak amacıyla Türkçe-Matematik etüd dersleri de verilmektedir.

Kumburgaz Sanat Evi

El sanatları kurslarımız; takı tasarım, ahşap boyama, Brezilya kurdele nakışı, tel kırma, davet yemekleri, iğne oyasıdır. Yetişkinler için İngilizce derslerimiz de bu sanat merkezimizde 1. ve 2. Kur olmak üzere verilmektedir. Kumburgazlı çocuklarımız ise 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf TEOG hazırlık kurslarımıza aktif katılım sağlamaktadır.

Celaliye Sanat Evi

El sanatları kurslarımız; boncuk nakışı, ahşap boyama, örgü,Brezilya ve kurdele nakışı, biçki-dikiş,takı tasarım, mefruşat üzerinedir. Bunun yanısıra yetişkinlerimize Meslek Edindirme Kursu kapsamında Bilgisayar ve İngilizce dersleri; çocuklarımıza ise ise 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf TEOG hazırlık dersleri verilmektedir.

Güzelce Sanat Evi

Kurslarımız; resim, takı tasarım ve İngilizce üzerinedir.

Mimaroba Sanat Evi

Kurslarımız; iğne oyası, mefruşat, Brezilya kurdele nakışı, takı tasarım, örgü hobi nakışı, biçki-dikiş, etnik takı tasarım, hat üzerine varak sanatı, tel kırma ve sarma, modelistlik, ahşap boyama üzerinedir.

Tepecik Nejat Uygur Eğitim Ve Kültür Merkezi

El sanatları kurslarımız; kumaş üzerine ebru, biçki-dikiş, ahşap boyama, Brezilya ve kurdele nakışı, takı tasarım, kurdele ve mefruşat, iğne oyası, boncuk işleme üzerinedir. Yetişkinler için resim, bilgisayar, İngilizce derslerinin yanısıra ödüllü projemiz olan EYOP projesi kapsamında okuma yazma kurslarımız verilmektedir. Çocuklar halk oyunları ve tiyatro derslerine katılıp yeteneklerini geliştirip sosyalleşebilirken TEOG hazırlık kurslarımızda da eğitimlerine katkı sağlıyorlar. Büyükçekmece ilçesinde ikamet eden çocuklarımızın, sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde, eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak, gelecekleri için doğru bir şekilde yönlendirilmelerine destek olmak, yeteneklerini geliştirmeye çalışmak için gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler velilerimizin de memnuyetini sağlamaktadır. Çeşitli seminer ve eğitimler de Tepecik Nejat Uygur Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilmektedir.

Tepekent Sanat Evi

Kurslarımız; takı tasarım, mefruşat, örgü, resim, granür üzerinedir.

Pınartepe Sanat Evi

Kurslarımız; porselen bezeme, davet yemekleri üzerinedir.

Eski Hamam Sanat Evi

Kurslarımız; kaligrafi ve hat sanatı, çini boyama, yağlı boya resim ve tezhip üzerinedir. Tanınmış isimlerle aylık buluşmalar ve seminerler de sanat evimizde gerçekleştirilmektedir.

Osman Hamdi Bey Sanat Evi

Kurslarımız; kara kalem, Güzel Sanatlar Akademisine hazırlık, yağlı boya, toz pastel boya, renklerin armonisi ve atık rölyef üzerinedir.

Alamara Sanat Evi

Kurslarımız; kara kalem, Güzel Sanatlar Akademisine hazırlık, yağlı boya, toz pastel boya, vitray, mozaik üzerinedir.

Romder Sanat Evi

Kurslarımız; biçki-dikiş, resim üzerinedir. Ayrıca bölge halkımıza 3-6 yaş kreş eğitimi desteği de sağlanmaktadır.

Meslek Edindirme Kursları

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Meslek Edindirme Kursları (BMK)

Yetişkinler için meslek edirme kurslarımız; web tasarım, internet ve e-posta yönetimi, İngilizce, bilgisayar işletmenliği, ileri seviye excel, ön muhasebe, saç bakımı ve yapımı, cilt bakımı ve temel makyaj, manikür-pedikür eğitimi, evlilik öncesi eğitim, etkili ve hızlı okuma, işaret dili, yaşlı refakatçisi, ilkyardım, 4-6 yaş kreş eğitimi üzerinedir. Sene boyunca çeşitli gün ve saatleri içeren gruplar açılmaktadır.

Çocuklar için ise; 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıf TEOG hazırlık kurslarımız okulların açılmasıyla birlikte başlamış olup tüm eğitim dönemi boyunca devam etmektedir. Bunun yanısıra çağın teknik bilgi ve teknolojilerini kullanma yetilerini geliştirmek amacıyla İngilizce ve Bilgisayar eğitimi vermek, öğrencilerimizin kütüphanelerden yararlanmalarını sağlamak, çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemek, internet hizmeti vermek, ödev ve araştırmalarında destek olmak gibi hizmetler verilmektedir.Motivasyon gezileri yapılarak öğrencilerin eğitim dönemi boyunca eğlenerek öğrenmesi amaçlanmıştır.

Belediyemiz bünyesinde 7 adet sanat merkezimizde çocuklarımıza eğitim desteği vermekteyiz.

Evden Yeniden Okula Eğitim Projesi (Eyop)

Herhangi bir nedenle okula gidememiş ya da öğrenimini yarıda bırakmış olanların eğitimlerine bıraktıkları yerden devam etmelerini sağlamak için başlattığımız projemiz birçok kişinin diploma sahibi olmasını sağlamıştır. Toplumda hayat boyu öğrenme anlayışının benimsenmesini, yerel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları ile insanımızı eğitime devam etmeye özendirmek ve destek vermek için ara vermeden devam etmekteyiz. Kaliteli ve yaşanabilir bir ülke için katılımcı birey olarak ve işgücünü geliştirmek üzerine olan bu proje Büyükçekmeceli halkımız tarafından ilgi görmektedir.

2008 yılından bu yana devam eden projemiz kapsamında liseden mezun olan her yaş grubundan öğrencinin üniversiteye adım atmaları konusunda da destek olmaktayız. İlk adımlarını okuma yazma eğitimi ile atan kursiyerler bir sonraki hedef olarak üniversiteyi seçecek kadar kendilerine güvenir hale gelmektedirler.

İLETİŞİM:

kultur@bcekmece.bel.tr

Tepecik Nejat Uygur Eğitim Ve Kültür Merkezi: 212 861 24 00
Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi: 212 883 19 14
Halk Akademisi Meslek Edindirme: 212 883 40 00
Değirmenpark Sanat Merkezi : 212 881 05 19
Çakmaklı Eğitim ve Sanat Evi: 212 886 42 80
Osman Hamdi Bey Sanat Evi :212 881 11 96​
Kumburgaz Sanat Evi: 212 884 27 40
Mimaroba Sanat Evi: 212 864 22 14
Tepekent Sanat Evi : 212 860 00 01
Pınartepe Sanat Evi : 212 880 00 01
Celaliye Sanat Evi : 212 885 24 62
Güzelce Sanat Evi: 212 868 17 19
Alamara Sanat Evi: 212 873 00 09
Eski Hamam Sanat Evi: 212 881 31 95
Romder Sanat Evi: 212 882 03 94

Telefon: ​(212) 883 35 89 – 883 99 37 – 883 79 02 – 883 40 70 – 883 40 00
Fax: ​(212) 883 07 83
E-posta : ​kultur@bcekmece.bel.tr